Meldpunt Bonheiden: werking en spelregels voor reacties

1. Doel “reacties”

Met “reacties” op ons meldpunt wil het gemeentebestuur iedereen de kans geven om van gedachten te wisselen en suggesties te doen bij problemen met wegen en infrastructuur in onze gemeente.

Het gemeentebestuur heeft het recht om een discussieonderwerp af te sluiten wanneer verschillende meningen aan bod zijn geweest.

2. Gebruiksprincipes

Als je wil reageren via de website, moet je je inschrijven. Om in te schrijven, ben je wel verplicht je persoonsgegevens in te vullen. Die worden gecheckt en opgeslagen in een databank.

3. Bescherming van de privacy

De databank met de aangemelde persoonsgegevens is enkel toegankelijk voor de informatiedienst en zal onder geen beding toegankelijk zijn voor anderen. Je hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om je uit deze databank te laten schrappen en je eigen gegevens te controleren. Bij schrapping uit de databank verlies je uiteraard het recht aan de discussies deel te nemen.


4. Gebruik en draagwijdte forum

Het is niet de bedoeling om via reacties op het meldpunt informatievragen te stellen aan de gemeentediensten of een dienstverlening aan te vragen. Hiervoor neem je rechtstreeks contact op met de dienst.

Er is geen enkele verplichting tot reageren op een bericht voor het gemeentebestuur. Als je zeker een reactie wil, neem dan rechtstreeks contact met de gemeentedienst die het dossier in kwestie behandelt.


5. Spelregels

Meningen zijn vrij, maar dit betekent niet dat op het forum geen spelregels gelden. Zo willen we komen tot volwassen discussies op basis van argumenten. Bij overtreding van de afgesproken spelregels, word je voor een bepaalde periode of definitief verwijderd.

Door in te schrijven en je persoonsgegevens te laten opnemen in de databank, onderschrijf je de spelregels. Het gaat hier om regels van hoffelijkheid en fatsoen:

1. Discussies gebeuren op basis van redelijk geformuleerde argumenten.
2. Geen politieke hetzes.
3. Geen persoonlijke aanvallen of scheldpartijen.
4. Geen onwelvoeglijk, kwetsend of grof taalgebruik.
5. Geen racistisch, discriminerend of seksistisch taalgebruik.
6. Geen pornografische teksten of beelden.
7. Geen commerciële boodschappen.

De gemelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden bij het plegen van strafbare feiten.


6. Vragen & meer informatie

Met vragen over de spelregels van het reactieforum of bij problemen bij het posten van een bericht, kan je terecht bij de communicatiedienst. Bel naar 015 50 28 02 of mail naar communicatie@bonheiden.be

 


ToekomstRijmenam.be is een website beheerd door de gemeente Bonheiden.

Ontwerp en programmatie door De Huzaren.