Werken Fase 3

Situering fase 3 Gemeenteplein (ovonde)

  • Timing:¬†aansluitend op fase 2
  • Aanleg van een vuilwater- en regenwaterriool op het gemeenteplein en in de Lange Dreef (tot aan het Stationsplein).
  • Afwerken van het plein volgens het ontwerpplan zoals reeds werd toegelicht
Situering rioleringswerken fase 4 (bron: Talboom)
Situering rioleringswerken fase 3 (bron: Talboom) (donkerblauw = regenwaterafvoer Рrood = vuilwaterafvoer)
Situering fase 4 binnen project (bron: Talboom)
Situering fase 3 binnen project (bron: Talboom)

ToekomstRijmenam.be is een website beheerd door de gemeente Bonheiden.

Ontwerp en programmatie door De Huzaren.