Browse Category: Nieuws

Het pompstation is in werking!

Aquafin legt een gescheiden rioleringsstelsel aan in Rijmenam centrum (Sint-Elooisweg, een deel van de Kloosterstraat, Gemeenteplein, Sint-Maartensberg, Korte Dreef, Lange Dreef, Amerstraat, Brugstraat en een gedeelte van de Dijleweg). Dat betekent dat het afvalwater en het regenwater in aparte buizen wordt opgevangen en afgevoerd via een pompstation.

Sinds 3 mei is het pompstation in werking. Dat wil zeggen dat Dijleweg, Korte Dreef, Lange Dreef en alle vertakkingen daarvan al aangesloten zijn op het gescheiden stelsel. Het afvalwater komt in het pompstation terecht, en gaat van daaruit naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Boortmeerbeek.

Met deze werken zal Aquafin het afvalwater van 1500 inwoners aansluiten op het waterzuiveringsnetwerk. Tot nu liep dit nog rechtstreeks naar de Dijle of een kleine waterloop. Dit project is een cruciale schakel voor het uitvoeren van toekomstige rioleringswerken in Rijmenam. Op termijn zal bijkomend het afvalwater van meer dan 6000 inwoners gezuiverd worden via de zuiveringsinstallatie.

Parking Sint-Maartensberg tijdelijk niet beschikbaar

Vanaf morgen 25 mei kan er zowel langs de straatkant als op de parking van het gemeenschapscentrum Sint-Maartensberg tijdelijk niet meer geparkeerd worden.

Er worden op dit moment kasseien gelegd. Deze werken zullen een tweetal weken duren.

Tijdelijke bushalte Kruisstraat vanaf 16 mei

Het schuilhuisje van het Gemeenteplein is verplaatst naar de Kruisstraat. Dit wordt vanaf woensdag 16 mei de tijdelijke bushalte, zolang de werken in het centrum duren.

Alle buslijnen zullen langs deze halte passeren.

Hoe bereik je basisschool De Knipoog?

Op dit moment is de aannemer aan het werk in een deel van de Korte en Lange Dreef. Om de school te bereiken is er een omleiding voorzien.

Basisschool De Knipoog bereik je op deze manier:

Je rijdt het begin van de Korte of Lange Dreef in en slaat dan linksaf naar de Kruisstraat. Vervolgens sla je rechts de Hoogstraat in (die is tijdelijk dubbelrichting), dan de Brugstraat in en de Dijleweg op. Tot slot rij je via de Kloosterstraat of Hogenopstal naar de school.

Een andere mogelijkheid is dat je via de Muizensteenweg en de Dijleweg rijdt.

Parkeren kan op het pleintje aan de school.

Hollakenbaan terug open voor verkeer

Door de gunstige weersomstandigheden heeft de aannemer de persleiding in de Hollakenbaan (brug Dijle) één week sneller kunnen afwerken.

De Hollakenbaan is vanaf deze ochtend (25 april) terug opengesteld voor verkeer.

Wegenwerkers Rijmenam krijgen massage van handelaars

Op 19 april kregen de wegenwerkers in Rijmenam tijdens hun middagpauze een massage aangeboden van handelaarsvereniging Rijmenam Explosief. Een massage geeft energie en heeft een helende werking. Met deze symbolische daad kneden de handelaars aan een positieve communicatie in uitdagende tijden.

Positief tijdens werkzaamheden

Professionele massagetherapeute Grete Schaltin van Body in Flow heeft de actie bedacht en aangeboden, om een positieve bijdrage te leveren aan de infrastructuurwerken. “Werkzaamheden zijn een uitdaging voor iedereen, zowel inwoners als handelaars. Daarom dat ik als lokale ondernemer mijn steentje wil bijdragen. Net als mijn klanten die herboren zijn na een behandeling, kijken we uit naar het vernieuwde Rijmenam,” aldus de betrokken Grete.

De stoelmassage

Grete zal voor de werkmannen een stoelmassage van 15 minuten verzorgen. Deze vorm van massage is ideaal voor hun beroep en gebeurt op een ergonomische stoel. Tijdens de drukpuntmassage worden verschillende punten op het hoofd, nek, schouders, armen en rug bewerkt. In Ghana werd de stoelmassage onderzocht door Project Okurase. Omdat er in veel Afrikaanse gebieden een tekort aan medicijnen is, worden er massages gebruikt om zware beroepen te verlichten. De resultaten van de stoelmassage waren positief en zijn een volwaardig alternatief voor medicijnen.

Verdere acties tijdens werkzaamheden

De massage kadert in een ruimere aanpak van handelsvereniging Rijmenam Explosief. In samenwerking met het gemeentebestuur organiseert de organisatie aan aantal specifieke acties tijdens de werkzaamheden. Eerder werden een tombola met Dina Tersago en een wandelroute met Sven Ornelis gelanceerd. In de zomer worden er nog schatten begraven met kinderen en kunnen klanten een exclusief concert met VIP-ontbijt tijdens de jaarmarkt winnen.

Schoolomgeving en Broekstraat: maatregelen tegen sluipverkeer

Ondanks alle extra signalisatie hebben de schoolomgeving en de Broekstraat tijdens de werken aan de Dijleweg veel last ondervonden van sluipverkeer.

De Dijleweg is afgewerkt en gaat op 11 april terug open voor alle verkeer. De rest van april wordt er eerst in de Hollakenbaan gewerkt. De bestaande persleiding wordt vervangen. Vervolgens starten begin mei de werken in de omgeving van het Gemeenteplein.

De drie toegangswegen – Lange Dreef, Dijleweg en Hollakenbaan – blijven dan open tot aan het bouwverlof. De verbinding tussen deze wegen wordt gemaakt via Kruisstraat, Hoogstraat, Brugstraat en een stukje Gemeenteplein.

Om te vermijden dat het sluipverkeer de binnenwegen blijft gebruiken, worden in de loop van de week van 9 april een aantal maatregelen genomen:

Omgeving School:

Maatregelen om sluipverkeer van Korte Dreef naar Dijleweg te voorkomen, vooral tijdens de drukke ochtendspits:

 • Voor voetgangers en fietsers verandert er voorlopig niets. Vanaf de werken aan het Gemeenteplein worden er veilige wandel- en fietsroutes aangegeven, voornamelijk richting school.
 • Met de auto kan je via Kloosterstraat (kant Sint-Maartensberg) of Hogenopstal naar school. Verkeer dat van de school komt kan dan gewoon terug naar de Dijleweg. Verkeer richting Korte Dreef kan verder via Sint-Elooisweg en Kloosterstraat. Deze straten worden tijdelijk eenrichtingsstraten van school naar Korte Dreef. Korte Dreef zelf wordt tijdelijk tweerichtingsverkeer (opgelet: begin mei wordt de Korte Dreef als gevolg van de werken afgesloten aan het Gemeenteplein).

Omgeving Broekstraat:

Maatregelen om tijdens de ochtendspits sluipverkeer van Korte Dreef naar Dijleweg te voorkomen:

 • Voor voetgangers en fietsers verandert er niets.
 • Met de auto kan je de Broekstraat enkel inrijden via het kruispunt met de Kruisstraat. Het stuk Brakelberglei tussen Broekstraat en Korte Dreef wordt tijdelijk een eenrichtingsstraat richting Korte Dreef.

Aanleg nieuwe persleiding Hollakenbaan

De firma Deckx zal in opdracht van Aquafin een nieuwe persleiding aanleggen in de Hollakenbaan. Dit is een extra werk dat niet voorzien was. Dit werk staat gepland op 11 april, maar zal pas effectief van start gaan als de Dijleweg terug open is.

Dit zal ongeveer drie weken duren. In die periode kan er geen verkeer door de Hollakenbaan.

Fietsers en voetgangers zullen er wel door geraken. De verbinding Haacht-Boortmeerbeek blijft open.

Minder Hinder

Om de hinder tijdens de werken te beperken, zijn er een aantal werkpunten waar in overleg met de aannemer zoveel mogelijk naar gestreefd wordt (rekening houdend met onvoorziene omstandigheden):

 • De kortst mogelijke uitvoeringstermijn in de meest gunstige periode van het jaar.
 • Bereikbaarheid van het dorpscentrum voor bewoners en handelaars.
 • Verkeersveiligheid en leefbaarheid in de omgeving van de werken (o.a. tegengaan van sluipverkeer).
 • Ondersteunen van de lokale economie.
 • Pop-upwinkelcentrum op het stationsplein voor de handelaars die dit willen.
 • Maximale bereikbaarheid van de handelaars die door hun activiteit niet in een pop-uporganisatie kunnen instappen.
 • Bereikbaarheid per auto, met de fiets en te voet.
 • Verhoogde aandacht aan de voetpaden.


ToekomstRijmenam.be is een website beheerd door de gemeente Bonheiden.

Ontwerp en programmatie door De Huzaren.