Browse Category: Nieuws

Voetweg Amerstraat

De kleine voetweg tussen de Amerstraat en de Brugstraat zal niet met kasseien worden heraangelegd. De aannemer heeft vastgesteld dat de fundering van de muren niet diep genoeg is. Er wordt naar een andere manier gezocht om dit wegje op te knappen.

Grondverbetering Dijleweg

Bij het wegnemen van de betonnen platen op de Dijleweg, bleek de ondergrond op meerdere plaatsen onvoldoende draagkracht te hebben. Om een nieuwe rijbaan in asfalt te kunnen aanleggen, was er dus grondverbetering nodig.

Ter hoogte van de riolering was er al grond uitgenomen. Bijkomend werd op twee plaatsen de grond nog 40 cm dieper uitgegraven. Vervolgens werd er een doek van geotextiel in gelegd en opgevuld met metselpuin.

 

Aanleg bijkomende riolering Amerstraat

Door de aanwezigheid van een oude riolering die niet op de plannen stond, moet er in de Amerstraat een bijkomende riolering worden aangelegd.

De nodige materialen voor deze riolering zijn ondertussen besteld. De aannemer hoopt de riolering begin november 2017 aan te kunnen leggen. Daarna kan er verder gewerkt worden aan de fundering, om dan nadien de onderlaag asfalt te plaatsen.

Aannemer Deckx doet zijn uiterste best om de hinder tot een minimum te beperken.

Maatregelen veilige bereikbaarheid schoolomgevingen

Naar aanleiding van de verschillende wegen- en rioleringswerken neemt het gemeentebestuur extra maatregelen zodat de leerlingen op 1 september 2017 veilig naar school kunnen.

Als je te voet of met de fiets naar school komt, zal je de minste hinder ondervinden en wordt de schoolomgeving ook een stuk veiliger. Om dit ook aan te moedigen geeft het gemeentebestuur extra punten via het fietsregistratiesysteem en kan je dus meer dukaten verdienen.

Hoe is de toestand op dit moment?

 • School Kloosterstraat:
  • Fase 2 van de werken is gestart. Sint-Maartensberg en Dijleweg zijn afgesloten. Je kan ook niet via Hogenopstal rijden.
  • De school is met de wagen enkel bereikbaar via Korte Dreef en Sint-Elooisweg. Ter hoogte van de school is een keerpunt aangebracht (zie plannetje). Na het nemen van dit keerpunt kan men de kinderen laten uitstappen aan de schoolpoort waar een Kus-je-weg-zone is voorzien.
  • Ouders die met de wagen naar school komen en hun kinderen begeleiden tot op de speelplaats, parkeren achteraan op het onverharde plein of op de parkeerplaatsen in de Kloosterstaat (kant kerk).
  • De schoolomgeving moet je verlaten via de Kloosterstraat richting Korte Dreef. Opgelet: verplichte afslag naar rechts (eenrichtingsverkeer in Korte Dreef).

 

 • School Martstraat:
  • De huidige eerste fase is nog niet klaar en dus blijft de toestand zoals voor het schoolverlof: werken in de Plasstraat (deel) en de Bleukstraat (deel).
  • Voor de fietsers die langs de Weynesbaan komen is er nu een duidelijke oversteekplaats voorzien aan Louterman (toegangsweg verkaveling “de Mart”). Deze oversteekplaats wordt beschermd door verkeerslichten. Fietsers en voetgangers moeten wel de drukknop gebruiken om groen licht te krijgen.

 

 

Vanaf 30 augustus aanleg riolering Dijleweg

De aannemer start vanaf woensdag 30 augustus met de aanleg van riolering vanaf Dijleweg nr. 10 richting Sint-Maartensberg. Er wordt gevraagd om voertuigen buiten de werfzone te plaatsen vanaf 6.30u.

Om beter in te kunnen schatten wanneer je je wagen best buiten de werfzone plaatst (voor de bewoners vanaf Dijleweg nr. 8): er wordt ongeveer 20 meter riolering per dag aangelegd.

De planning is uiteraard sterk afhankelijk van weers- en andere omstandigheden, en kan nog wijzigen. Wanneer de oprit terug hersteld is met steenslag, kan je de wagen weer aan je woning parkeren.

De aannemer doet zijn uiterste best om de hinder tot een minimum te beperken.

Situatie aan de Sint-Martinuskerk

Vanaf donderdag 17 augustus start de aannemer met fase twee van de wegen- en rioleringswerken in Rijmenam centrum.

De Dijleweg en Sint-Maartensberg (voorzijde) worden afgesloten. Deze afsluiting wordt aan het begin van het project (voor Hogenopstal) geplaatst en aan het begin van de Dijleweg (Gemeenteplein).

Vanaf 17 augustus tot november is de situatie aan de Sint-Martinuskerk als volgt:

 • De kerk zal enkel bereikbaar zijn vanaf het Gemeenteplein via de zijweg Sint-Maartensberg (kant pastorij). Het pad naar de kerk achter het beeld blijft bereikbaar.
 • Door werken aan de pastorij zullen er maar een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar zijn.
 • De parking op de hoek met de Kloosterstraat en de parking aan basisschool De Knipoog (Kloosterstaat) zullen enkel bereikbaar zijn via de Sint-Elooisweg (kant Korte Dreef).

Update: De Lijn

Vanaf vrijdagochtend 18 augustus rijden alle bussen van De Lijn weer zoals normaal in Rijmenam.

Stand van zaken op 11 augustus

Fase 1

De rioleringsaanleg in de Amerstraat schuift op richting Brugstraat. Voor het weekend wordt er minderhindersteenslag geplaatst, zodat bewoners hun perceel kunnen bereiken met de wagen. Volgende week volgen de huisaansluitingen, daarna wordt de weg heraangelegd.

De onderbreking van de Brugstraat ter hoogte van Gemeenteplein wordt op vrijdagavond 11 augustus een aantal meters verschoven, zodat er terug verkeer mogelijk is rond het plein.

Fase 1 is dus wat korter dan voorzien.

Fase 2

Vanaf donderdag 17 augustus start fase 2, die al zeker tot het einde van het jaar zal duren (onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en weerverlet). Dit betekent dat Gemeenteplein en Brugstraat terug opengesteld worden, dus geen plaatselijke omleiding meer langs Hoogstraat en Kruisstraat. De Amerstraat blijft afgesloten totdat de definitieve verharding volledig is afgewerkt.

Dijleweg en Sint-Maartensberg (voorzijde) worden afgesloten. Deze afsluiting wordt aan het begin van het project (voor Hogenopstal) geplaatst en aan het begin van de Dijleweg (Gemeenteplein). Er is een omleiding via Rijmenamseweg, Bonheiden centrum en Muizensteenweg.

De Broekstraat wordt afgesloten voor doorgaand verkeer. Enkel plaatselijk verkeer en fietsers zijn toegelaten.

Tot november 2017 blijft de achterkant van Sint-Maartensberg (turnzaal, pastorij, ontmoetingscentrum, oud gemeentehuis en café Bleekhofke) bereikbaar via de toegangsweg vanaf Gemeenteplein.

De school in de Kloosterstraat en de wijk Hogenopstal zijn enkel bereikbaar via Korte Dreef, Sint-Elooisweg (in) en Kloosterstraat kant Korte Dreef (uit).

Er zijn twee activiteiten gepland die geluidshinder met zich zullen meebrengen, namelijk het beuken van de betonplaten in de Dijleweg en het afschrapen van het asfalt van de kasseien van Sint-Maartensberg. Beide activiteiten worden in het begin van fase 2 uitgevoerd.

Nieuwtjes & weetjes van de aannemer

Op de laatste werfvergadering liet de aannemer ons alvast het volgende weten:

 • Sinds begin juli is de gestuurde boring onder de Dijle uitgevoerd. Dit gebeurde op 1 dag waardoor veel mensen dit zelfs niet gemerkt hebben. Deze werken zijn erg vlot verlopen.
 • Ter hoogte van het retentiebekken zijn begin juli al de eerste rioleringen geplaatst onder de toegangsweg naar het bekken.
 • Momenteel zijn er 3 dieptebronnen geplaatst aan het retentiebekken om het grondwater weg te zuigen, zodat dat ze één van de volgende weken kunnen starten met de bouw van het pompstation PS1. Dit pompstation zal al het vuilwater van Rijmenam opvangen en via een persleiding naar de bestaande riolering van de Hollakenbaan pompen.

 

Stand van zaken op 3 augustus

De werken zijn op maandag 31 juli heropgestart. Deze werken situeren zich momenteel vooral in de Amerstraat. De aannemer is hier riolering en persleiding aan het plaatsen.

Om deze werken uit te voeren werd de Brugstraat ter hoogte van de Amerstraat in beide richtingen afgesloten, en wordt het doorgaand verkeer langs de Hoogstraat en Kruisstraat geleid. Deze situatie blijft zeker nog tot eind volgende week (13 augustus) behouden.

De persleiding in de Brugstraat wordt voorlopig nog niet aangelegd zodat, vroeger dan voorzien, met fase 2 kan worden gestart.


ToekomstRijmenam.be is een website beheerd door de gemeente Bonheiden.

Ontwerp en programmatie door De Huzaren.