Browse Category: Nieuws

Maatregelen veilige bereikbaarheid schoolomgevingen

Naar aanleiding van de verschillende wegen- en rioleringswerken neemt het gemeentebestuur extra maatregelen zodat de leerlingen op 1 september 2017 veilig naar school kunnen.

Als je te voet of met de fiets naar school komt, zal je de minste hinder ondervinden en wordt de schoolomgeving ook een stuk veiliger. Om dit ook aan te moedigen geeft het gemeentebestuur extra punten via het fietsregistratiesysteem en kan je dus meer dukaten verdienen.

Hoe is de toestand op dit moment?

 • School Kloosterstraat:
  • Fase 2 van de werken is gestart. Sint-Maartensberg en Dijleweg zijn afgesloten. Je kan ook niet via Hogenopstal rijden.
  • De school is met de wagen enkel bereikbaar via Korte Dreef en Sint-Elooisweg. Ter hoogte van de school is een keerpunt aangebracht (zie plannetje). Na het nemen van dit keerpunt kan men de kinderen laten uitstappen aan de schoolpoort waar een Kus-je-weg-zone is voorzien.
  • Ouders die met de wagen naar school komen en hun kinderen begeleiden tot op de speelplaats, parkeren achteraan op het onverharde plein of op de parkeerplaatsen in de Kloosterstaat (kant kerk).
  • De schoolomgeving moet je verlaten via de Kloosterstraat richting Korte Dreef. Opgelet: verplichte afslag naar rechts (eenrichtingsverkeer in Korte Dreef).

 

 • School Martstraat:
  • De huidige eerste fase is nog niet klaar en dus blijft de toestand zoals voor het schoolverlof: werken in de Plasstraat (deel) en de Bleukstraat (deel).
  • Voor de fietsers die langs de Weynesbaan komen is er nu een duidelijke oversteekplaats voorzien aan Louterman (toegangsweg verkaveling “de Mart”). Deze oversteekplaats wordt beschermd door verkeerslichten. Fietsers en voetgangers moeten wel de drukknop gebruiken om groen licht te krijgen.

 

 

Vanaf 30 augustus aanleg riolering Dijleweg

De aannemer start vanaf woensdag 30 augustus met de aanleg van riolering vanaf Dijleweg nr. 10 richting Sint-Maartensberg. Er wordt gevraagd om voertuigen buiten de werfzone te plaatsen vanaf 6.30u.

Om beter in te kunnen schatten wanneer je je wagen best buiten de werfzone plaatst (voor de bewoners vanaf Dijleweg nr. 8): er wordt ongeveer 20 meter riolering per dag aangelegd.

De planning is uiteraard sterk afhankelijk van weers- en andere omstandigheden, en kan nog wijzigen. Wanneer de oprit terug hersteld is met steenslag, kan je de wagen weer aan je woning parkeren.

De aannemer doet zijn uiterste best om de hinder tot een minimum te beperken.

Situatie aan de Sint-Martinuskerk

Vanaf donderdag 17 augustus start de aannemer met fase twee van de wegen- en rioleringswerken in Rijmenam centrum.

De Dijleweg en Sint-Maartensberg (voorzijde) worden afgesloten. Deze afsluiting wordt aan het begin van het project (voor Hogenopstal) geplaatst en aan het begin van de Dijleweg (Gemeenteplein).

Vanaf 17 augustus tot november is de situatie aan de Sint-Martinuskerk als volgt:

 • De kerk zal enkel bereikbaar zijn vanaf het Gemeenteplein via de zijweg Sint-Maartensberg (kant pastorij). Het pad naar de kerk achter het beeld blijft bereikbaar.
 • Door werken aan de pastorij zullen er maar een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar zijn.
 • De parking op de hoek met de Kloosterstraat en de parking aan basisschool De Knipoog (Kloosterstaat) zullen enkel bereikbaar zijn via de Sint-Elooisweg (kant Korte Dreef).

Update: De Lijn

Vanaf vrijdagochtend 18 augustus rijden alle bussen van De Lijn weer zoals normaal in Rijmenam.

Stand van zaken op 11 augustus

Fase 1

De rioleringsaanleg in de Amerstraat schuift op richting Brugstraat. Voor het weekend wordt er minderhindersteenslag geplaatst, zodat bewoners hun perceel kunnen bereiken met de wagen. Volgende week volgen de huisaansluitingen, daarna wordt de weg heraangelegd.

De onderbreking van de Brugstraat ter hoogte van Gemeenteplein wordt op vrijdagavond 11 augustus een aantal meters verschoven, zodat er terug verkeer mogelijk is rond het plein.

Fase 1 is dus wat korter dan voorzien.

Fase 2

Vanaf donderdag 17 augustus start fase 2, die al zeker tot het einde van het jaar zal duren (onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en weerverlet). Dit betekent dat Gemeenteplein en Brugstraat terug opengesteld worden, dus geen plaatselijke omleiding meer langs Hoogstraat en Kruisstraat. De Amerstraat blijft afgesloten totdat de definitieve verharding volledig is afgewerkt.

Dijleweg en Sint-Maartensberg (voorzijde) worden afgesloten. Deze afsluiting wordt aan het begin van het project (voor Hogenopstal) geplaatst en aan het begin van de Dijleweg (Gemeenteplein). Er is een omleiding via Rijmenamseweg, Bonheiden centrum en Muizensteenweg.

De Broekstraat wordt afgesloten voor doorgaand verkeer. Enkel plaatselijk verkeer en fietsers zijn toegelaten.

Tot november 2017 blijft de achterkant van Sint-Maartensberg (turnzaal, pastorij, ontmoetingscentrum, oud gemeentehuis en café Bleekhofke) bereikbaar via de toegangsweg vanaf Gemeenteplein.

De school in de Kloosterstraat en de wijk Hogenopstal zijn enkel bereikbaar via Korte Dreef, Sint-Elooisweg (in) en Kloosterstraat kant Korte Dreef (uit).

Er zijn twee activiteiten gepland die geluidshinder met zich zullen meebrengen, namelijk het beuken van de betonplaten in de Dijleweg en het afschrapen van het asfalt van de kasseien van Sint-Maartensberg. Beide activiteiten worden in het begin van fase 2 uitgevoerd.

Nieuwtjes & weetjes van de aannemer

Op de laatste werfvergadering liet de aannemer ons alvast het volgende weten:

 • Sinds begin juli is de gestuurde boring onder de Dijle uitgevoerd. Dit gebeurde op 1 dag waardoor veel mensen dit zelfs niet gemerkt hebben. Deze werken zijn erg vlot verlopen.
 • Ter hoogte van het retentiebekken zijn begin juli al de eerste rioleringen geplaatst onder de toegangsweg naar het bekken.
 • Momenteel zijn er 3 dieptebronnen geplaatst aan het retentiebekken om het grondwater weg te zuigen, zodat dat ze één van de volgende weken kunnen starten met de bouw van het pompstation PS1. Dit pompstation zal al het vuilwater van Rijmenam opvangen en via een persleiding naar de bestaande riolering van de Hollakenbaan pompen.

 

Stand van zaken op 3 augustus

De werken zijn op maandag 31 juli heropgestart. Deze werken situeren zich momenteel vooral in de Amerstraat. De aannemer is hier riolering en persleiding aan het plaatsen.

Om deze werken uit te voeren werd de Brugstraat ter hoogte van de Amerstraat in beide richtingen afgesloten, en wordt het doorgaand verkeer langs de Hoogstraat en Kruisstraat geleid. Deze situatie blijft zeker nog tot eind volgende week (13 augustus) behouden.

De persleiding in de Brugstraat wordt voorlopig nog niet aangelegd zodat, vroeger dan voorzien, met fase 2 kan worden gestart.

1 augustus: start fase 1

Door een verschuiving in de planning zal de aanvang van fase 2 vervroegd worden. We brengen u op de hoogte zodra we meer weten.

Op dinsdag 1 augustus is het bouwverlof afgelopen en dus starten de werken weer.

In fase 1 wordt er riolering en een persleiding aangelegd in de Amerstraat. Aansluitend werkt de aannemer verder in de Brugstraat, in het gedeelte tussen Amerstraat en de aansluiting met het Gemeenteplein.

De rijweg wordt dan volledig opgebroken en daarom is er een plaatselijke omleiding voorzien voor het verkeer dat naar Haacht en Boortmeerbeek rijdt. Rijrichting Mechelen blijft open.

Omleiding verbinding Haacht en Boortmeerbeek (van toepassing in beide richtingen):

 • Komende van Rijmenamseweg: omleiding via Kruisstraat en Hoogstraat
 • Komende van Dijleweg: omleiding via Gemeenteplein, Lange Dreef, Kruisstraat en Hoogstraat
 • Verbinding naar Muizen via Dijleweg blijft beschikbaar (tijdelijk verkeer in twee richtingen deel Gemeenteplein voor café “De Zwaan”)

Om geen sluipverkeer toe te laten in de kleinere binnenwegen worden deze straten afgesloten en enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer:

 • Sint-Marcusweg
 • Sint-Janstraat (tussen Stationsplein en Hoogstraat)

Opgelet:

 • Tijdens de werken geldt er een snelheidsbeperking van 30 km/u
 • Er wordt bewegwijzering naar Imeldaziekenhuis voorzien

Deze fase zal duren tot half september, uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden.

Half september start dan fase 2: de aanleg van een vuilwater- en een regenwaterriool in de Dijleweg en Sint-Maartensberg (van Hogenopstal tot aan Gemeenteplein).

Vanaf dan zal Rijmenam niet meer bereikbaar zijn via de Dijleweg en Sint-Maartensberg. Ook zal je Muizen niet meer kunnen bereiken via Rijmenam. Hiervoor komt er een omleiding via Bonheiden Dorp. De doorgang Brugstraat – Gemeenteplein blijft wel toegankelijk.

Tijdens fase 2 wordt de Broekstraat afgesloten aan de Dijleweg en de Korte Dreef, maar met uitzondering voor plaatselijk verkeer in beide richtingen.

Hou deze website in het oog voor meer informatie over hinder en omleidingen.

Vanaf 1 juli is er een nieuwe hinderpremie voor handelaars bij openbare werken

Indien je als handelaar je vestiging tijdelijk moet sluiten kan je ook aanspraak maken op de bijkomende sluitingspremie. Deze premies vervangen de rentetoelage hinder openbare werken en de inkomenscompensatie voor zelfstandigen. Die twee maatregelen doven uit vanaf 1 juli 2017.

De hinderpremie bedraagt 2.000 euro. Een onderneming kan de premie maximaal 1 keer per jaar en 1 keer per hinderperiode aanvragen. De sluitingspremie is een forfaitair bedrag van € 80 dat wordt toegekend per dag dat je vestiging daadwerkelijk gesloten blijft, vanaf de 22e kalenderdag sinds het begin van de sluitingsperiode.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de hinderpremie moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Je onderneming heeft maximaal 9 werknemers in dienst, uitzendkrachten worden niet meegerekend.
 • De betrokken vestiging ondervindt ernstige hinder van openbare werken. Dat betekent dat aan al deze voorwaarden moet zijn voldaan:
  • De werken worden geheel of gedeeltelijk op hetzelfde moment uitgevoerd en er wordt een oppervlakte van meer dan 50 m2 opgebroken.
  • De rijweg of een of meer rijstroken worden helemaal of gedeeltelijk afgesloten.
  • De concrete planningsdatum van de werkzaamheden is bekend en de werkzaamheden duren minstens 30 opeenvolgende kalenderdagen.
  • Het adres van de betrokken vestiging ligt in de hinderzone.
 • Je onderneming oefent activiteiten uit of verleent diensten waarvoor persoonlijk en direct contact met de klanten vereist is en die dus moeilijk kunnen worden uitgeoefend op verplaatsing. Concreet gaat het om detailhandel (winkeliers), horeca en bepaalde diensten (retail).
 • De betrokken vestiging heeft vaste openingstijden.

Om in aanmerking te komen voor de bijkomende sluitingspremie moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

 • De aangevraagde hinderpremie is al uitbetaald
 • De getroffen vestiging moet gedurende minstens 21 opeenvolgende kalenderdagen de deuren sluiten vanwege de ernstige hinder door openbare werken.

Procedure

Als je onderneming in aanmerking komt voor de hinderpremie en/of de bijkomende sluitingspremie, dan brengt het Agentschap Innoveren & Ondernemen (Vlaio) je daarvan nog voor de startdatum van de werkzaamheden op de hoogte met een brief.

Daarna kan je je premieaanvraag indienen via de webapplicatie. Voor de hinderpremie doe je dit ten laatste 30 dagen na de datum die in de brief vermeld staat en voor de geplande einddatum van de werkzaamheden. Voor de bijkomende sluitingspremie doe je dit ten vroegste op de dag dat de openbare werken beginnen en ten laatste op de dag je sluitingsperiode aanvangt.

Na controle van de gegevens door het agentschap wordt de hinderpremie automatisch uitbetaald.

De eerste keer dat je de bijkomende sluitingspremie aanvraagt mag de sluitingsperiode maximaal 51 kalenderdagen tellen. De daaropvolgende sluitingsperiodes vraag je aan in blokken van maximaal 30 dagen. De verschillende sluitingsperiodes moeten niet op elkaar aansluiten. Je kan de sluitingspremie in totaal voor maximaal 365 sluitingsdagen per hinderperiode krijgen.

Je kreeg geen brief voor de hinderpremie. Wat nu?

De geselecteerde ondernemers in Rijmenam kregen ondertussen al een brief van het agentschap innoveren en ondernemen. Heb je geen brief gekregen, dan zijn je gegevens misschien niet correct of voldoe je niet aan de voorwaarden. Op de website van vlaio.be/hinderpremie kan je dit checken en eventueel contact opnemen om je gegevens te laten aanpassen.

Meer informatie

Meer informatie over de hinderpremie vind je op www.vlaio.be/hinderpremie

Meer informatie over de werken in Rijmenam vind je op www.toekomstrijmenam.be

Meer informatie over alle acties en evenementen die georganiseerd worden tijdens de werken vind je via www.rijmenamexplosief.com

Of contacteer onze dienst voor lokale economie: Ingrid Vermeulen (ingrid.vermeulen@bonheiden.be – 015 50 28 04)

 

folder hinderpremie

Verhuis of levering? Informeer ons!

Heb je een verhuis gepland of verwacht je een levering tijdens de werken? Laat het ons tijdig weten wanneer, zodat onze aannemer hier rekening mee kan houden.

Je contacteert dan best de werftoezichter van de gemeente, Christoph Ibañez Blanco: 0498 86 28 22 of Christoph.Ibanezblanco@bonheiden.be

verhuiswagen

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ToekomstRijmenam.be is een website beheerd door de gemeente Bonheiden.

Ontwerp en programmatie door De Huzaren.