Browse Category: Nieuws

Politiecontroles Broekstraat

Op dinsdag 25 en woensdag 26 september controleerden agenten van politiezone Bodukap de voertuigen in de Broekstraat. De controles vonden plaats in volle ochtendspits, tussen 8.00u en 9.00u.

Op dinsdag reden er 25 voertuigen zonder tijdelijke vergunning door de Broekstraat, op woensdag waren er dat 24.

De volgende weken zal de politie nog regelmatig zulke controles houden.

Werken aan kruispunt Sint-Elooisweg – Korte Dreef

Vanaf 24 september start de aannemer met de aansluiting van de riolering vanuit de Sint-Elooisweg richting Korte Dreef.  Het kruispunt van de Sint-Elooisweg met de Korte Dreef wordt hierom afgesloten.

Inwoners van de Sint-Elooisweg kunnen via de Lange Dreef hun woning bereiken.

Onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden gaat het kruispunt op 1 oktober weer open. We houden je op de hoogte via deze website.

Plaatselijk verkeer Broekstraat

Er is een vergunning beschikbaar voor de bewoners van de straten die als gevolg van de werken afgesloten zijn van het centrum van Rijmenam (en dus de volledige omleiding moeten nemen om met de wagen in het centrum te geraken).

Specifiek gaat het om de Broekstraat, Huurstraat, Elststraat, Brakelberglei (tussen Korte Dreef en Broekstraat), Dijleweg, Kluisbaantje, Coupurelei, Heidijkstraat, Hogenopstal en Sint-Maartensberg.

Deze vergunning is bedoeld om de bewoners van deze straten een vlotte doorgang naar het centrum te verzekeren. Het is niét bedoeld om via de Broekstraat naar Mechelen te rijden.

In de Broekstraat gold altijd al ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’, maar dat is nu tijdelijk gewijzigd naar ‘uitgezonderd vergunninghouders en plaatselijke bediening’. Mensen die familie of vrienden in de Broekstraat bezoeken, of firma’s die iets willen leveren, kunnen dat met een gerust hart doen. Zij hebben geen vergunning nodig.

Bereikbaarheid school De Knipoog vanaf 3 september

School De Knipoog zal geruime tijd niet bereikbaar zijn met de wagen. Sint-Elooisweg en Kloosterstraat zijn immers afgesloten voor wegen- en rioleringswerken.

Na overleg met de schooldirectie, is het volgende voorstel uit de bus gekomen.

Aan de ouders van de schoolgaande kinderen wordt gevraagd om zich te parkeren op het Stationsplein. Van daaruit kunnen ze te voet met hen naar school wandelen. Aan café De Bombardon zal er een gemachtigde opzichter staan om de kinderen te helpen oversteken.

Vanuit Boortmeerbeek is het Stationsplein bereikbaar via de Hoogstraat.

Een andere optie is de parking aan Hogenopstal (“Kloosterplein”). Deze parking kreeg een voorlopige afwerking. Ze is enkel bereikbaar via Bonheiden centrum, Dijleweg en Hogenopstal.

Rechtzetting Rijmheide

In de Rijmheide van september-oktober 2018 is er een foutje geslopen in het artikel over de verkeerssituatie in Rijmenam (p. 8). Hierin staat dat de Sint-Janstraat zal afgesloten zijn voor werken. Dat moet natuurlijk Sint-Elooisweg zijn.

Opnieuw tijdelijke parking Hollakenbaan

Er is een opnieuw een tijdelijke parking voorzien op de hoek van de Hollakenbaan met de Streepkensdreef. Deze parking kan tijdens de werken gebruikt worden voor auto’s en fietsen.

Uitleg over afkoppelingspremie en aansluiting op riolering

We kregen heel wat vragen over de afkoppelingspremie en het bedrag om aan te sluiten op de riolering. Daarom zetten we voor alle duidelijkheid nog eens alles op een rijtje.

De uitleg over de afkoppeling en de aanvraag van de premie, inclusief de bedragen van de premie en het aansluitrecht (*), werd door Pidpa gecommuniceerd op de bewonersvergadering van 23 mei 2018 in een powerpointpresentatie.

  • Mensen die al zijn aangesloten op de riolering, betalen niets. Als hun woning binnen het project valt, en als ze correct afkoppelen, krijgen ze ook € 530 premie (behalve als het een woning is waar al een gescheiden riolering werd opgelegd in de bouwvergunning – vergunningen na 01/02/2005).
  • Inwoners van de Dijleweg moesten afkoppelen en vervolgens aangesloten worden op de riolering. Zij betalen € 530 voor de aansluiting, maar krijgen ook een premie van € 530 (zelf aan te vragen). De afkoppelingsdeskundige heeft dit gemeld bij zijn huisbezoeken.
  • Mensen die in een nieuwbouw wonen (vergunning na 01/02/2005) moesten bij de bouw al verplicht een gescheiden stelsel voorzien. Zij betalen dus € 530 voor de aansluiting op de riolering, maar krijgen geen premie.

(*) Het bedrag om aan te sluiten op de riolering, is hetzelfde in alle gemeentes die met Pidpa/Hidrorio samenwerken.

Alternatieve parking Dijleweg

Als gevolg van de wegen- en rioleringswerken is in Rijmenam centrum de verbinding naar Muizen via de Dijleweg afgesloten sinds eind juni.

Het gemeentebestuur stelt nu een alternatieve parking ter beschikking, ter hoogte van de ingang van de voetbalvelden van VC Rijmenam. Inwoners van Rijmenam die liever de (enige mogelijke) omweg via Bonheiden centrum vermijden, kunnen deze parking gebruiken.

Je kan er je wagen nu al parkeren, en op donderdag 2 augustus worden er tijdelijke fietsenstallingen geplaatst. Je kan dan met de fiets tot op de parking rijden en vervolgens daar de wagen nemen om verder te rijden.

Handelaars Rijmenam belonen klanten met muzikale VIP-brunch

De handelaars van Rijmenam starten tijdens de zomermaanden met een nieuwe stempelactie. Klanten met een volle stempelkaart maken kans om met familie en vrienden deel te nemen aan een luxe-brunch op 18 november. De brunch wordt muzikaal begeleid door de burgemeester en muziekband.

“We wilden eens iets anders geven dan materiële cadeaus,” vertelt Koen Vertommen van handelsvereniging Rijmenam Explosief. “Een feestelijke brunch met je dorpsgenoten is een mooie ervaring die inspeelt op de typische waarden van onze inwoners: gezellig samenzijn en lekker eten. Dat we daarbij op een muzikaal intermezzo van de burgemeester kunnen rekenen, is mooi meegenomen.”

De actie loopt van 1 juli tot 30 september. In totaal zullen 100 plaatsen verloot worden. Elke volle stempelkaart maakt kans op 4 plaatsen aan de luxebrunch. Voor de brunch werkt de vereniging samen met een lokale traiteur en enkele handelszaken.

Tijdens de zomermaanden zal er nog een filmpje gemaakt worden met bekende inwoonster Véronique Leysen om de actie te promoten. Met haar beroemde koffiebars en kookboek over brunches, is ze de ideale ambassadrice voor deze actie. Eerder al konden de handelaars beroep doen op andere beroemde inwoners Sven Ornelis en Dina Tersago om de handelaarsacties tijdens de werkzaamheden te promoten.

Meer informatie via www.rijmenamexplosief.com

Het pompstation is in werking!

Aquafin legt een gescheiden rioleringsstelsel aan in Rijmenam centrum (Sint-Elooisweg, een deel van de Kloosterstraat, Gemeenteplein, Sint-Maartensberg, Korte Dreef, Lange Dreef, Amerstraat, Brugstraat en een gedeelte van de Dijleweg). Dat betekent dat het afvalwater en het regenwater in aparte buizen wordt opgevangen en afgevoerd via een pompstation.

Sinds 3 mei is het pompstation in werking. Dat wil zeggen dat Dijleweg, Korte Dreef, Lange Dreef en alle vertakkingen daarvan al aangesloten zijn op het gescheiden stelsel. Het afvalwater komt in het pompstation terecht, en gaat van daaruit naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Boortmeerbeek.

Met deze werken zal Aquafin het afvalwater van 1500 inwoners aansluiten op het waterzuiveringsnetwerk. Tot nu liep dit nog rechtstreeks naar de Dijle of een kleine waterloop. Dit project is een cruciale schakel voor het uitvoeren van toekomstige rioleringswerken in Rijmenam. Op termijn zal bijkomend het afvalwater van meer dan 6000 inwoners gezuiverd worden via de zuiveringsinstallatie.


ToekomstRijmenam.be is een website beheerd door de gemeente Bonheiden.

Ontwerp en programmatie door De Huzaren.