Browse Category: Nieuws

Wegenwerkers Rijmenam krijgen massage van handelaars

Op 19 april kregen de wegenwerkers in Rijmenam tijdens hun middagpauze een massage aangeboden van handelaarsvereniging Rijmenam Explosief. Een massage geeft energie en heeft een helende werking. Met deze symbolische daad kneden de handelaars aan een positieve communicatie in uitdagende tijden.

Positief tijdens werkzaamheden

Professionele massagetherapeute Grete Schaltin van Body in Flow heeft de actie bedacht en aangeboden, om een positieve bijdrage te leveren aan de infrastructuurwerken. “Werkzaamheden zijn een uitdaging voor iedereen, zowel inwoners als handelaars. Daarom dat ik als lokale ondernemer mijn steentje wil bijdragen. Net als mijn klanten die herboren zijn na een behandeling, kijken we uit naar het vernieuwde Rijmenam,” aldus de betrokken Grete.

De stoelmassage

Grete zal voor de werkmannen een stoelmassage van 15 minuten verzorgen. Deze vorm van massage is ideaal voor hun beroep en gebeurt op een ergonomische stoel. Tijdens de drukpuntmassage worden verschillende punten op het hoofd, nek, schouders, armen en rug bewerkt. In Ghana werd de stoelmassage onderzocht door Project Okurase. Omdat er in veel Afrikaanse gebieden een tekort aan medicijnen is, worden er massages gebruikt om zware beroepen te verlichten. De resultaten van de stoelmassage waren positief en zijn een volwaardig alternatief voor medicijnen.

Verdere acties tijdens werkzaamheden

De massage kadert in een ruimere aanpak van handelsvereniging Rijmenam Explosief. In samenwerking met het gemeentebestuur organiseert de organisatie aan aantal specifieke acties tijdens de werkzaamheden. Eerder werden een tombola met Dina Tersago en een wandelroute met Sven Ornelis gelanceerd. In de zomer worden er nog schatten begraven met kinderen en kunnen klanten een exclusief concert met VIP-ontbijt tijdens de jaarmarkt winnen.

Schoolomgeving en Broekstraat: maatregelen tegen sluipverkeer

Ondanks alle extra signalisatie hebben de schoolomgeving en de Broekstraat tijdens de werken aan de Dijleweg veel last ondervonden van sluipverkeer.

De Dijleweg is afgewerkt en gaat op 11 april terug open voor alle verkeer. De rest van april wordt er eerst in de Hollakenbaan gewerkt. De bestaande persleiding wordt vervangen. Vervolgens starten begin mei de werken in de omgeving van het Gemeenteplein.

De drie toegangswegen – Lange Dreef, Dijleweg en Hollakenbaan – blijven dan open tot aan het bouwverlof. De verbinding tussen deze wegen wordt gemaakt via Kruisstraat, Hoogstraat, Brugstraat en een stukje Gemeenteplein.

Om te vermijden dat het sluipverkeer de binnenwegen blijft gebruiken, worden in de loop van de week van 9 april een aantal maatregelen genomen:

Omgeving School:

Maatregelen om sluipverkeer van Korte Dreef naar Dijleweg te voorkomen, vooral tijdens de drukke ochtendspits:

 • Voor voetgangers en fietsers verandert er voorlopig niets. Vanaf de werken aan het Gemeenteplein worden er veilige wandel- en fietsroutes aangegeven, voornamelijk richting school.
 • Met de auto kan je via Kloosterstraat (kant Sint-Maartensberg) of Hogenopstal naar school. Verkeer dat van de school komt kan dan gewoon terug naar de Dijleweg. Verkeer richting Korte Dreef kan verder via Sint-Elooisweg en Kloosterstraat. Deze straten worden tijdelijk eenrichtingsstraten van school naar Korte Dreef. Korte Dreef zelf wordt tijdelijk tweerichtingsverkeer (opgelet: begin mei wordt de Korte Dreef als gevolg van de werken afgesloten aan het Gemeenteplein).

Omgeving Broekstraat:

Maatregelen om tijdens de ochtendspits sluipverkeer van Korte Dreef naar Dijleweg te voorkomen:

 • Voor voetgangers en fietsers verandert er niets.
 • Met de auto kan je de Broekstraat enkel inrijden via het kruispunt met de Kruisstraat. Het stuk Brakelberglei tussen Broekstraat en Korte Dreef wordt tijdelijk een eenrichtingsstraat richting Korte Dreef.

Update: Dijleweg terug open op 11 april

Op 11 april gaat de Dijleweg terug open voor verkeer. Op dat moment starten ook de werken aan de Hollakenbaan (en dus niet na de paasvakantie, zoals eerder gemeld). Deze werken zullen ongeveer 3 weken in beslag nemen.

Stand van zaken 27 maart 2018

De Dijleweg wordt tijdelijk opnieuw opengesteld op 11 april. Van de eerste zonnige lentedagen werd alvast gebruik gemaakt om de asfalteringswerken uit te voeren. De laatste aanplantingen staan op de planning vanaf 3 april. De verdere planning tot november 2018 vind je op de tijdslijn.

 

 

Aanleg nieuwe persleiding Hollakenbaan

De firma Deckx zal in opdracht van Aquafin een nieuwe persleiding aanleggen in de Hollakenbaan. Dit is een extra werk dat niet voorzien was. Dit werk staat gepland op 11 april, maar zal pas effectief van start gaan als de Dijleweg terug open is.

Dit zal ongeveer drie weken duren. In die periode kan er geen verkeer door de Hollakenbaan.

Fietsers en voetgangers zullen er wel door geraken. De verbinding Haacht-Boortmeerbeek blijft open.

Minder Hinder

Om de hinder tijdens de werken te beperken, zijn er een aantal werkpunten waar in overleg met de aannemer zoveel mogelijk naar gestreefd wordt (rekening houdend met onvoorziene omstandigheden):

 • De kortst mogelijke uitvoeringstermijn in de meest gunstige periode van het jaar.
 • Bereikbaarheid van het dorpscentrum voor bewoners en handelaars.
 • Verkeersveiligheid en leefbaarheid in de omgeving van de werken (o.a. tegengaan van sluipverkeer).
 • Ondersteunen van de lokale economie.
 • Pop-upwinkelcentrum op het stationsplein voor de handelaars die dit willen.
 • Maximale bereikbaarheid van de handelaars die door hun activiteit niet in een pop-uporganisatie kunnen instappen.
 • Bereikbaarheid per auto, met de fiets en te voet.
 • Verhoogde aandacht aan de voetpaden.

Stand van zaken 9 maart 2018

De lente komt naar Rijmenam! De aannemer brengt volgende week de groenvakken in orde en zorgt dat ze plantklaar gemaakt worden. We zullen deze lente dus kunnen genieten van Rijmenam in bloei. Ondertussen heeft de aannemer ook verder gewerkt aan de straten. De Amerstraat werd ondertussen betegeld en de Dijleweg staat als volgende op de planning.

Bij de stabiliteitswerken is helaas opnieuw een gedeelte van de kerkhofmuur verzakt. De aannemer doet het nodige om zo snel mogelijk een oplossing te vinden.

Vondsten archeologisch onderzoek Sint-Maartensberg

De archeologen hebben hun eerste bevindingen gedeeld. Over het hele traject (ca. 150 m) vonden ze recente “verstoringen”, veroorzaakt door oudere wegenwerken en afval: o.a. het skelet van een paard (“krenggraf”), glas, baksteenpuin en natuursteen.

Een meer spectaculaire vondst is de fundering van een oude kerkhofmuur, op ongeveer 1 meter van de huidige. Deze fundering bestaat uit grote blokken natuursteen, vermoedelijk Balegemse steen, waarmee ook de kerk is gebouwd.

De archeologen hadden verwacht hier enkel verstoorde graven tegen te komen, omdat er in de loop der eeuwen behoorlijk veel leidingswerken zijn geweest. Wat ze aantroffen was echter een stuk meer en beter bewaard dan gehoopt. Het is natuurlijk niet uitzonderlijk dat er tussen de oude en de nieuwe kerkhofmuur menselijke resten lagen. Het kerkhof was in het verleden een stuk groter.

In totaal zijn er 26 intacte en sober begraven skeletten gevonden. Er waren geen resten van knopen of haarspelden, wat het zeer moeilijk maakt om de ouderdom te bepalen. Vermoedelijk zijn ze ongeveer 300 jaar oud.

Alle sporen en vondsten werden in detail gefotografeerd, ingemeten op het terrein en meegenomen naar het labo, waar ze verder onderzocht zullen worden voor een sluitend verhaal.

(Bron en foto’s: ABO nv 2018)

Archeologisch onderzoek Sint-Maartensberg

Tegelijk met de rioleringswerken aan Sint-Maartensberg is er (zoals wettelijk bepaald) een archeologisch onderzoek bezig. Meter per meter wordt er een sleuf gegraven, waarbij de archeologen telkens bepalen of er bijkomend onderzoek nodig is.

Deze sleuf loopt naast de kerkhofmuur, tussen de pastorij en het kerkhof, waardoor er zoals verwacht oude resten van skeletten werden aangetroffen. Deze skeletten zijn minstens 200 jaar oud (post-middeleeuws). De archeologen hebben deze resten meegenomen voor verder onderzoek. Later zal dan worden beslist of ze opnieuw begraven worden of verder gebruikt voor archeologisch onderzoek.

Andere kostbare zaken werden helaas niet gevonden. We zijn dus nog steeds op zoek naar de Schat van Rijmenam … 😉

Rioleringswerken Sint-Maartensberg verlopen vlot

Deze week zijn de rioleringswerken gestart op Sint-Maartensberg, aan de kant van de pastorij. Tegelijk met de werken is er een archeologisch onderzoek bezig.

Deze werken verlopen zeer vlot en er wordt verwacht dat de aannemer tegen het einde van deze week voorbij de toegangspoort zal geraken. Hierdoor zou Sint-Maartensberg vanaf het weekend opnieuw makkelijker bereikbaar moeten zijn.

 


ToekomstRijmenam.be is een website beheerd door de gemeente Bonheiden.

Ontwerp en programmatie door De Huzaren.