Browse Category: Archief

Aanleg ovonde

In augustus berichtten we dat er vanwege de aanhoudende hitte voorlopig geen beton kon gegoten worden. Op dit moment is de temperatuur een stuk beter, en dus kan de ovonde aangelegd worden.

De voorbereidende werken zijn ondertussen gestart. Half september wordt het beton gestort. Nadat het beton is uitgehard (dit duurt een drietal weken), worden de voetpaden aangelegd. Als de weersomstandigheden meezitten, zullen deze werken vermoedelijk tot eind november 2018 duren.

Aanleg beton ovonde uitgesteld door hitte

Door de aanhoudende hitte kan er om technische redenen voorlopig geen beton worden aangelegd op de ovonde. Als de aannemer dit toch zou doen, zouden er door het rekken en krimpen van de wapening achteraf barsten en verzakkingen kunnen ontstaan.

Op dit moment hebben we nog geen zicht op een nieuwe timing – dat hangt af van de weersomstandigheden de volgende weken – maar we houden jullie uiteraard op de hoogte via deze website en de Facebookpagina.

De fasering blijft wel behouden.

Wat gebeurt er na het bouwverlof (vanaf 30 juli)

Vanaf 30 juli beginnen de werken aan het zuidelijke deel van de ovonde. Hierdoor is het niet mogelijk om van de Brugstraat naar de Dijleweg te rijden. Inwoners van de Dijleweg kunnen wel nog zonder problemen hun oprit bereiken.

De omleiding loopt via de Rijmenamseweg, Dorp en Muizensteenweg. In het centrum van Bonheiden worden extra maatregelen genomen om de schoolomgeving veiliger te maken. De straten rondom de scholen worden enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer.

Volgens de huidige planning geldt deze omleiding tot eind november. Dit is, zoals steeds, onder voorbehoud van weerverlet en andere onvoorziene omstandigheden.

Stand van zaken tijdens het bouwverlof (9 – 27 juli)

De aannemer heeft geprobeerd om tijdens het bouwverlof alles zo toegankelijk mogelijk te maken.

In de Kloosterstraat en Lange Dreef is een minder hinder steenslag gestort zodat deze toegankelijk zijn voor wagens.

In de Brugstraat, aan de kant van de Dijleweg, is tijdelijke asfalt gelegd.

De Amerstraat is toegankelijk langs de kant van de kapel, maar afgesloten aan de andere kant ter hoogte van de Brugstraat. Doorgaand verkeer moet dus via de Brugstraat. Fietsers en voetgangers kunnen er wel nog door.

Stand van zaken van de werken op 20 juni 2018

De rioleringswerken verlopen volgens plan. De riolering in de Lange Dreef is aangelegd tot aan het Stationsplein. Nu worden de huisaansluitingen gemaakt. Er wordt zo snel mogelijk minder-hinder-steenslag voorzien.

Ook is de aanleg van riolering in de Kloosterstraat gestart. De verschillende nutsmaatschappijen hebben al de nodige aanpassingen uitgevoerd.

Sint- Maartensberg is ondertussen volledig bestraat met gezaagde kasseien. De aannemer gaat nu verder met de aanleg van kasseien in het eerste deel van de Amerstraat.

Na het bouwverlof (30 juli) starten de werken aan de ovonde. Vanaf dan zal de Dijleweg tijdelijk worden afgesloten.

 

 

 

 

 

Werken Hollakenbaan verlopen vlot

De werken aan de persleiding in de Hollakenbaan verlopen volgens planning. De nieuwe persleiding is getest.

Volgende week worden de herstellingswerkzaamheden uitgevoerd van het wegdek, zodat de Hollakenbaan opnieuw open gesteld kan worden voor verkeer op vrijdag 27 april 2018.

De werkzaamheden aan het Gemeenteplein starten op 2 mei 2018.

Het plan van de volgende fase:

Meer info over de volgende fases vind je op de tijdslijn.

Tijdelijke parking Hollakenbaan

Er is een tijdelijke parking voorzien op de hoek van de Hollakenbaan met de Streepkensdreef. Deze parking kan tijdens de werken (een drietal weken vanaf 11 april) gebruikt worden voor auto’s en fietsen.

 

 

Bus 681 rijdt tijdelijk niet via Rijmenam en Boortmeerbeek

Vanaf 11 april kan er vanuit Rijmenam tijdelijk geen verkeer meer naar Haacht en Boortmeerbeek, of omgekeerd. Dit betekent dat er ook geen openbaar vervoer zal rijden (vanaf 9 april).

In opdracht van Aquafin gaat de firma Deckx onvoorziene werken uitvoeren op de Hollakenbaan. Dit zal 3 weken in beslag nemen.

De bussen op lijn 681 zullen een omleiding moeten volgen via Hever. Op die manier zal de lijn Mechelen – Bonheiden – Boortmeerbeek – Zaventem tijdens deze werken zowel Rijmenam als Boortmeerbeek niet kunnen bedienen.

De doorgang voor fietsers en voetgangers blijft uiteraard verzekerd.

Straatverlichting tijdelijk defect

In een aantal straten in het centrum werkt de straatverlichting niet. Dit werd doorgegeven aan de distributienetbeheerder (Eandis). Zij zullen het nodige doen om ervoor te zorgen dat de verlichting zo spoedig mogelijk weer zal branden.

 


ToekomstRijmenam.be is een website beheerd door de gemeente Bonheiden.

Ontwerp en programmatie door De Huzaren.