Browse Category: Archief

Werken 1e deel Lange Dreef en bereikbaarheid parking

In het eerste deel van de Lange Dreef, tussen ovonde en Stationsplein, wordt vanaf 10 december het voetpad aangelegd met kasseien. Hierover mag dan een maand niet met de auto gereden worden.

De parking van Carrefour en de apotheek zal dan enkel bereikbaar zijn vanaf de Korte Dreef.

Als het weer het toelaat, wordt er vanaf 13 december ook een onderlaag asfalt aangelegd in de Lange Dreef, in het gedeelte tussen ovonde en Stationsplein.

Onderlaag asfalt gedeelte Brugstraat

Als de weersomstandigheden meezitten, wordt er vanaf 13 december in het deel van de Brugstraat tussen Hoogstraat en Amerstraat een onderlaag asfalt aangelegd.

Jaarmarkt Rijmenam op maandag 19 november

Op maandag 19 november vindt de jaarmarkt van Rijmenam weer plaats. Om de organisatie vlot en veilig te laten verlopen lichten we graag enkele maatregelen toe.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Voor het opstellen van de jaarmarkt en tijdens het evenement gelden er enkele tijdelijke verkeersmaatregelen:

 • Van woensdag 14 november, 8 u. tot woensdag 21 november, 20 u. is het verboden te parkeren op het voorste deel van het Stationsplein (kant Lange Dreef).
 • Van vrijdag 16 november, 8 u. tot dinsdag 20 november, 14 u. geldt er een parkeerverbod voor het volledige Stationsplein.
 • Tijdens deze periode kan je parkeren op het Kloosterplein (Kloosterstraat) en aan de Sint-Janskapel in de Kikshamlei. Deze parkings worden duidelijk aangegeven.
 • Op maandag 19 november, van 6 tot 24 u. geldt er een parkeerverbod in
  • de Sint-Jansstraat, deel tussen Lange Dreef en Kruisstraat;
  • de Lange Dreef, deel tussen Stationsplein en Kruisstraat;
  • Tramweg, deel tussen Lange Dreef en Korte Dreef;
  • Sint-Elooisweg, deel tussen Korte Dreef en Lange Dreef.
 • Op maandag 19 november, van 6 tot 24 u. zijn de volgende straten of delen van straten verboden voor het verkeer:
  • Sint-Jansstraat, deel tussen Lange Dreef en Stationsplein;
  • Lange Dreef deel tussen Stationsplein en Kruisstraat;
  • Tramweg
  • Sint-Elooisweg; deel tussen korte Dreef en Lange Dreef.
 • Op maandag 19 november, van 20 tot 20.30 u. zijn voetgangers en verkeer verboden in
  • de Sint-Marcusweg, deel tussen Lange Dreef en woning nr. 36;
  • de Sint-Jansstraat, deel tussen Lange Dreef en woning nr. 10.

Vuurwerk

Als afsluiter van dat evenement is er om 20 u. een feestelijk vuurwerk van ongeveer 20 min. voorzien. Wij geven je als buurtbewoner graag volgende preventieve tips zodat het vuurwerk voor iedereen veilig kan verlopen:

 • hou ramen, dakvensters, luifels, … van/aan je woning gesloten;
 • zorg ervoor dat (licht) ontvlambare producten niet in open lucht of in de tuin staan;
 • hou huisdieren zoveel mogelijk binnen.

Kruisstraat, Brakelberglei en Dennengeurlaan tijdelijk enkelrichting

Om het sluipverkeer tegen te gaan en zo de veiligheid van de schoolkinderen en fietsers te verbeteren, moesten er bijkomende maatregelen worden genomen.

De verbindingsstraten tussen de Lange Dreef en Korte Dreef zijn daarom tijdelijk ingericht als eenrichtingsstraat. Het gaat om de Kruisstraat (gedeelte tussen Korte Dreef en Lange Dreef), Dennengeurlaan en Brakelberglaan. De rijrichting loopt van Korte Dreef naar Lange Dreef.

Het is de bedoeling om vooral tijdens de ochtend de verkeersstroom afkomstig van de Oude Keerbergsebaan en Lange Dreef richting Dijleweg te kanaliseren langs de correcte weg, namelijk via Bonheiden. Het achterliggend verkeer van Keerbergen en Haacht wordt omgeleid via Kampenhout-Sas en de N16.

Deze maatregelen blijven van kracht tot het einde van de wegen- en rioleringswerken.

 

Aanleg ovonde

In augustus berichtten we dat er vanwege de aanhoudende hitte voorlopig geen beton kon gegoten worden. Op dit moment is de temperatuur een stuk beter, en dus kan de ovonde aangelegd worden.

De voorbereidende werken zijn ondertussen gestart. Half september wordt het beton gestort. Nadat het beton is uitgehard (dit duurt een drietal weken), worden de voetpaden aangelegd. Als de weersomstandigheden meezitten, zullen deze werken vermoedelijk tot eind november 2018 duren.

Aanleg beton ovonde uitgesteld door hitte

Door de aanhoudende hitte kan er om technische redenen voorlopig geen beton worden aangelegd op de ovonde. Als de aannemer dit toch zou doen, zouden er door het rekken en krimpen van de wapening achteraf barsten en verzakkingen kunnen ontstaan.

Op dit moment hebben we nog geen zicht op een nieuwe timing – dat hangt af van de weersomstandigheden de volgende weken – maar we houden jullie uiteraard op de hoogte via deze website en de Facebookpagina.

De fasering blijft wel behouden.

Wat gebeurt er na het bouwverlof (vanaf 30 juli)

Vanaf 30 juli beginnen de werken aan het zuidelijke deel van de ovonde. Hierdoor is het niet mogelijk om van de Brugstraat naar de Dijleweg te rijden. Inwoners van de Dijleweg kunnen wel nog zonder problemen hun oprit bereiken.

De omleiding loopt via de Rijmenamseweg, Dorp en Muizensteenweg. In het centrum van Bonheiden worden extra maatregelen genomen om de schoolomgeving veiliger te maken. De straten rondom de scholen worden enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer.

Volgens de huidige planning geldt deze omleiding tot eind november. Dit is, zoals steeds, onder voorbehoud van weerverlet en andere onvoorziene omstandigheden.

Stand van zaken tijdens het bouwverlof (9 – 27 juli)

De aannemer heeft geprobeerd om tijdens het bouwverlof alles zo toegankelijk mogelijk te maken.

In de Kloosterstraat en Lange Dreef is een minder hinder steenslag gestort zodat deze toegankelijk zijn voor wagens.

In de Brugstraat, aan de kant van de Dijleweg, is tijdelijke asfalt gelegd.

De Amerstraat is toegankelijk langs de kant van de kapel, maar afgesloten aan de andere kant ter hoogte van de Brugstraat. Doorgaand verkeer moet dus via de Brugstraat. Fietsers en voetgangers kunnen er wel nog door.

Stand van zaken van de werken op 20 juni 2018

De rioleringswerken verlopen volgens plan. De riolering in de Lange Dreef is aangelegd tot aan het Stationsplein. Nu worden de huisaansluitingen gemaakt. Er wordt zo snel mogelijk minder-hinder-steenslag voorzien.

Ook is de aanleg van riolering in de Kloosterstraat gestart. De verschillende nutsmaatschappijen hebben al de nodige aanpassingen uitgevoerd.

Sint- Maartensberg is ondertussen volledig bestraat met gezaagde kasseien. De aannemer gaat nu verder met de aanleg van kasseien in het eerste deel van de Amerstraat.

Na het bouwverlof (30 juli) starten de werken aan de ovonde. Vanaf dan zal de Dijleweg tijdelijk worden afgesloten.

 

 

 

 

 


ToekomstRijmenam.be is een website beheerd door de gemeente Bonheiden.

Ontwerp en programmatie door De Huzaren.