Browse Category: Archief

Sint-Maartensberg moeilijk bereikbaar op 7 en 8 december

Op donderdag 7 en vrijdag 8 december wordt de riolering vanuit de Dijleweg doorgetrokken richting Sint-Maartensberg.

Hierdoor zal Sint-Maartensberg op die dagen niet bereikbaar zijn via het Gemeenteplein.

Je zal Sint-Maartensberg wel kunnen bereiken via de Kloosterstraat, waar er ook parkeermogelijkheden zijn. De aannemer zal de nodige inspanning doen om de oversteek naar Sint-Maartensberg moddervrij te houden.

Deze werken zijn uiteraard sterk afhankelijk van de weersomstandigheden.

Meeste handelaars Lange Dreef gesloten in de voormiddag van 30 augustus

Op woensdag 30 augustus worden er werken uitgevoerd aan het elektriciteitsnet in de Lange Dreef. Hierdoor zal er in de voormiddag van 30 augustus geen stroom zijn. De meeste handelaars van de Lange Dreef hebben dan ook besloten om hun zaak die voormiddag gesloten te houden. Vanaf de middag staan ze weer allemaal klaar om jullie met plezier te bedienen.

Dringend bericht voor de bewoners van de Dijleweg

Door een probleem bij de onderaannemer is de aannemer vandaag niet kunnen starten met het breken van de beton in de Dijleweg. De werken zullen daarom starten vanaf donderdagochtend 24 augustus en duren tot vrijdag 25 augustus (in plaats van op 23 en 24 augustus). Deze twee dagen zal er ook geluidshinder zijn.

De bewoners van de werkzone in de Dijleweg zullen op 24 en 25 augustus hun woning niet kunnen bereiken met de wagen. Alle bewoners krijgen ook een brief in de bus van de aannemer.

De aannemer excuseert zich voor het ongemak en probeert de hinder tot een minimum te beperken.

Aan de bewoners van de Dijleweg

Aanpassing: door een probleem bij de onderaannemer is de aannemer niet tijdig kunnen starten met het breken van de beton in de Dijleweg. De werken zullen daarom starten vanaf donderdagochtend 24 augustus en duren tot vrijdag 25 augustus (in plaats van op 23 en 24 augustus). Deze twee dagen zal er ook geluidshinder zijn.

Op woensdag 23 augustus en donderdag 24 augustus gaat de aannemer de beton breken in de rijweg van de Dijleweg.

Tijdens deze periode kunnen de bewoners van de Dijleweg hun woning niet bereiken met de wagen. De aannemer vraagt om de wagen dan ook buiten de werkzone te parkeren vanaf woensdag 23 augustus om 6.30 u.

De aannemer doet zijn uiterste best om de hinder tot een minimum te beperken.

 

Bouwverlof

Het bouwverlof is gestart. Concreet betekent dit dat er tot 30 juli niet wordt gewerkt.

bouwverlof

Maandag 31 juli start werken Amerstraat en Brugstraat (deel)

Op 31 juli start de aannemer met de aanleg van riolering in de Amerstraat. Vanaf dan zal de Amerstraat niet meer toegankelijk zijn voor auto’s. De bewoners worden verzocht om hun wagen vanaf dan om 6.30 u buiten de werfzone (Amerstraat) te parkeren.

De aannemer zal proberen om de Amerstraat tijdens de weekends weer toegankelijk te maken voor auto’s en doet zijn best om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Na de Amerstraat wordt er verder gewerkt in het stuk van de Brugstraat tussen de Amerstraat en de aansluiting met Sint-Maartensberg (Gemeenteplein). De rijweg wordt volledig opgebroken en daarom wordt er voor de verbinding naar Haacht en Boortmeerbeek plaatselijk een omleiding voorzien.

Omleiding verbinding Haacht en Boortmeerbeek (van toepassing in beide richtingen):

  • Komende van Rijmenamseweg: omleiding via Kruisstraat en Hoogstraat
  • Komende van Dijleweg: omleiding via Gemeenteplein, Lange Dreef, Kruisstraat en Hoogstraat
  • Verbinding naar Muizen via Dijleweg blijft beschikbaar (tijdelijk verkeer in twee richtingen deel Gemeenteplein voor café “De Zwaan”)

Om geen sluipverkeer toe te laten in de kleinere binnenwegen worden deze straten afgesloten en enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer:

  • Sint-Marcusweg
  • Sint-Janstraat (tussen Stationsplein en Hoogstraat)

Opgelet:

  • Tijdens de werken geldt er een snelheidsbeperking van 30 km/u
  • Er wordt bewegwijzering naar Imeldaziekenhuis voorzien

omleiding Brugstraat

Hinder in de Amerstraat op maandag 19 juni

Maandag 19 juni gaat de aannemer sonderingen uitvoeren om te kijken waar de nutsleidingen zich bevinden.

Hierdoor zal het maandag niet mogelijk zijn om met de wagen de Amerstraat in of uit te rijden.

Gelieve je wagen dan ook voor 6.30 u buiten de werkzone te plaatsen. Tegen 16 u zal de straat terug toegankelijk zijn.

Wij doen onze uiterste best om de hinder tot een minimum te beperken. Wij danken je alvast voor je begrip en medewerking.

Start van de werken op 6 juni en bewonersvergadering op 23 mei

De werken in Rijmenam centrum starten op 6 juni 2017. Ze zullen in verschillende fases verlopen om de hinder te beperken.

De aannemer Deckx Algemene Onderneming NV uit Dessel is officieel aangesteld om deze werken uit te voeren.

Er is een bewonersvergadering gepland op 23 mei 2017 om 19u in Sint-Maartensberg om de werken en de fases toe te lichten. Inwoners die in het projectgebied wonen, krijgen hiervoor nog een schriftelijke uitnodiging.

Tijdens deze vergadering zal de aannemer samen met de andere betrokkenen de nodige uitleg geven over de werken. Daarna is er tijd voorzien voor vragen en praktische afspraken.

groen-licht

Nog geen werken in april of mei

Door een kleine vertraging in de procedure zal er in april en mei 2017 hoogstwaarschijnlijk nog niet gewerkt worden in Rijmenam.

Het archeologisch onderzoek op het gemeenteplein is ondertussen afgelopen.

pin-rijmenam


ToekomstRijmenam.be is een website beheerd door de gemeente Bonheiden.

Ontwerp en programmatie door De Huzaren.