Browse Author: Toekomst Rijmenam

Minder Hinder

Om de hinder tijdens de werken te beperken, zijn er een aantal werkpunten waar in overleg met de aannemer zoveel mogelijk naar gestreefd wordt (rekening houdend met onvoorziene omstandigheden):

  • De kortst mogelijke uitvoeringstermijn in de meest gunstige periode van het jaar.
  • Bereikbaarheid van het dorpscentrum voor bewoners en handelaars.
  • Verkeersveiligheid en leefbaarheid in de omgeving van de werken (o.a. tegengaan van sluipverkeer).
  • Ondersteunen van de lokale economie.
  • Pop-upwinkelcentrum op het stationsplein voor de handelaars die dit willen.
  • Maximale bereikbaarheid van de handelaars die door hun activiteit niet in een pop-uporganisatie kunnen instappen.
  • Bereikbaarheid per auto, met de fiets en te voet.
  • Verhoogde aandacht aan de voetpaden.

Bus 681 rijdt tijdelijk niet via Rijmenam en Boortmeerbeek

Vanaf 11 april kan er vanuit Rijmenam tijdelijk geen verkeer meer naar Haacht en Boortmeerbeek, of omgekeerd. Dit betekent dat er ook geen openbaar vervoer zal rijden (vanaf 9 april).

In opdracht van Aquafin gaat de firma Deckx onvoorziene werken uitvoeren op de Hollakenbaan. Dit zal 3 weken in beslag nemen.

De bussen op lijn 681 zullen een omleiding moeten volgen via Hever. Op die manier zal de lijn Mechelen – Bonheiden – Boortmeerbeek – Zaventem tijdens deze werken zowel Rijmenam als Boortmeerbeek niet kunnen bedienen.

De doorgang voor fietsers en voetgangers blijft uiteraard verzekerd.

Stand van zaken 9 maart 2018

De lente komt naar Rijmenam! De aannemer brengt volgende week de groenvakken in orde en zorgt dat ze plantklaar gemaakt worden. We zullen deze lente dus kunnen genieten van Rijmenam in bloei. Ondertussen heeft de aannemer ook verder gewerkt aan de straten. De Amerstraat werd ondertussen betegeld en de Dijleweg staat als volgende op de planning.

Bij de stabiliteitswerken is helaas opnieuw een gedeelte van de kerkhofmuur verzakt. De aannemer doet het nodige om zo snel mogelijk een oplossing te vinden.

Vondsten archeologisch onderzoek Sint-Maartensberg

De archeologen hebben hun eerste bevindingen gedeeld. Over het hele traject (ca. 150 m) vonden ze recente “verstoringen”, veroorzaakt door oudere wegenwerken en afval: o.a. het skelet van een paard (“krenggraf”), glas, baksteenpuin en natuursteen.

Een meer spectaculaire vondst is de fundering van een oude kerkhofmuur, op ongeveer 1 meter van de huidige. Deze fundering bestaat uit grote blokken natuursteen, vermoedelijk Balegemse steen, waarmee ook de kerk is gebouwd.

De archeologen hadden verwacht hier enkel verstoorde graven tegen te komen, omdat er in de loop der eeuwen behoorlijk veel leidingswerken zijn geweest. Wat ze aantroffen was echter een stuk meer en beter bewaard dan gehoopt. Het is natuurlijk niet uitzonderlijk dat er tussen de oude en de nieuwe kerkhofmuur menselijke resten lagen. Het kerkhof was in het verleden een stuk groter.

In totaal zijn er 26 intacte en sober begraven skeletten gevonden. Er waren geen resten van knopen of haarspelden, wat het zeer moeilijk maakt om de ouderdom te bepalen. Vermoedelijk zijn ze ongeveer 300 jaar oud.

Alle sporen en vondsten werden in detail gefotografeerd, ingemeten op het terrein en meegenomen naar het labo, waar ze verder onderzocht zullen worden voor een sluitend verhaal.

(Bron en foto’s: ABO nv 2018)

Straatverlichting tijdelijk defect

In een aantal straten in het centrum werkt de straatverlichting niet. Dit werd doorgegeven aan de distributienetbeheerder (Eandis). Zij zullen het nodige doen om ervoor te zorgen dat de verlichting zo spoedig mogelijk weer zal branden.

 

Archeologisch onderzoek Sint-Maartensberg

Tegelijk met de rioleringswerken aan Sint-Maartensberg is er (zoals wettelijk bepaald) een archeologisch onderzoek bezig. Meter per meter wordt er een sleuf gegraven, waarbij de archeologen telkens bepalen of er bijkomend onderzoek nodig is.

Deze sleuf loopt naast de kerkhofmuur, tussen de pastorij en het kerkhof, waardoor er zoals verwacht oude resten van skeletten werden aangetroffen. Deze skeletten zijn minstens 200 jaar oud (post-middeleeuws). De archeologen hebben deze resten meegenomen voor verder onderzoek. Later zal dan worden beslist of ze opnieuw begraven worden of verder gebruikt voor archeologisch onderzoek.

Andere kostbare zaken werden helaas niet gevonden. We zijn dus nog steeds op zoek naar de Schat van Rijmenam … 😉

Rioleringswerken Sint-Maartensberg verlopen vlot

Deze week zijn de rioleringswerken gestart op Sint-Maartensberg, aan de kant van de pastorij. Tegelijk met de werken is er een archeologisch onderzoek bezig.

Deze werken verlopen zeer vlot en er wordt verwacht dat de aannemer tegen het einde van deze week voorbij de toegangspoort zal geraken. Hierdoor zou Sint-Maartensberg vanaf het weekend opnieuw makkelijker bereikbaar moeten zijn.

 

Herstellen wegbermen Broekstraat vanaf 6 februari

Op dinsdag 6 februari 2018 start de technische uitvoeringsdienst met het herstellen en aanvullen van de wegbermen in de Broekstraat. Door het toegenomen verkeer als gevolg van de werken in Rijmenam-centrum, zijn ze dringend aan herstelling toe.

Om deze werken veilig te kunnen uitvoeren, wordt de Broekstraat tijdelijk afgesloten. De werken worden uitgevoerd tussen 8.30u en 16u en zullen vermoedelijk 3 dagen duren, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Er kan dus tijdelijk verkeershinder ontstaan. De straat blijft uiteraard bereikbaar voor de hulpdiensten.

Parkeerverbod Sint-Maartensberg vanaf 1 februari

In functie van de rioleringswerken op Sint-Maartensberg zal er vanaf donderdag 1 februari een parkeerverbod gelden ter hoogte van de pastorij, zaal Sint-Maartensberg en het voormalig gemeentehuis.

Het binnenplein van zaal Sint-Maartensberg zal dan ook niet bereikbaar zijn.


ToekomstRijmenam.be is een website beheerd door de gemeente Bonheiden.

Ontwerp en programmatie door De Huzaren.