Browse Author: Toekomst Rijmenam

Stand van zaken op 3 augustus

De werken zijn op maandag 31 juli heropgestart. Deze werken situeren zich momenteel vooral in de Amerstraat. De aannemer is hier riolering en persleiding aan het plaatsen.

Om deze werken uit te voeren werd de Brugstraat ter hoogte van de Amerstraat in beide richtingen afgesloten, en wordt het doorgaand verkeer langs de Hoogstraat en Kruisstraat geleid. Deze situatie blijft zeker nog tot eind volgende week (13 augustus) behouden.

De persleiding in de Brugstraat wordt voorlopig nog niet aangelegd zodat, vroeger dan voorzien, met fase 2 kan worden gestart.

1 augustus: start fase 1

Door een verschuiving in de planning zal de aanvang van fase 2 vervroegd worden. We brengen u op de hoogte zodra we meer weten.

Op dinsdag 1 augustus is het bouwverlof afgelopen en dus starten de werken weer.

In fase 1 wordt er riolering en een persleiding aangelegd in de Amerstraat. Aansluitend werkt de aannemer verder in de Brugstraat, in het gedeelte tussen Amerstraat en de aansluiting met het Gemeenteplein.

De rijweg wordt dan volledig opgebroken en daarom is er een plaatselijke omleiding voorzien voor het verkeer dat naar Haacht en Boortmeerbeek rijdt. Rijrichting Mechelen blijft open.

Omleiding verbinding Haacht en Boortmeerbeek (van toepassing in beide richtingen):

  • Komende van Rijmenamseweg: omleiding via Kruisstraat en Hoogstraat
  • Komende van Dijleweg: omleiding via Gemeenteplein, Lange Dreef, Kruisstraat en Hoogstraat
  • Verbinding naar Muizen via Dijleweg blijft beschikbaar (tijdelijk verkeer in twee richtingen deel Gemeenteplein voor café “De Zwaan”)

Om geen sluipverkeer toe te laten in de kleinere binnenwegen worden deze straten afgesloten en enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer:

  • Sint-Marcusweg
  • Sint-Janstraat (tussen Stationsplein en Hoogstraat)

Opgelet:

  • Tijdens de werken geldt er een snelheidsbeperking van 30 km/u
  • Er wordt bewegwijzering naar Imeldaziekenhuis voorzien

Deze fase zal duren tot half september, uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden.

Half september start dan fase 2: de aanleg van een vuilwater- en een regenwaterriool in de Dijleweg en Sint-Maartensberg (van Hogenopstal tot aan Gemeenteplein).

Vanaf dan zal Rijmenam niet meer bereikbaar zijn via de Dijleweg en Sint-Maartensberg. Ook zal je Muizen niet meer kunnen bereiken via Rijmenam. Hiervoor komt er een omleiding via Bonheiden Dorp. De doorgang Brugstraat – Gemeenteplein blijft wel toegankelijk.

Tijdens fase 2 wordt de Broekstraat afgesloten aan de Dijleweg en de Korte Dreef, maar met uitzondering voor plaatselijk verkeer in beide richtingen.

Hou deze website in het oog voor meer informatie over hinder en omleidingen.

Bouwverlof

Het bouwverlof is gestart. Concreet betekent dit dat er tot 30 juli niet wordt gewerkt.

bouwverlof

Verhuis of levering? Informeer ons!

Heb je een verhuis gepland of verwacht je een levering tijdens de werken? Laat het ons tijdig weten wanneer, zodat onze aannemer hier rekening mee kan houden.

Je contacteert dan best de werftoezichter van de gemeente, Christoph Ibañez Blanco: 0498 86 28 22 of Christoph.Ibanezblanco@bonheiden.be

verhuiswagen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afvalophaling tijdens de werken

Tijdens de werken zal de vuilniswagen niet door de straat kunnen rijden. Daarom vragen we je om je huisvuil op de normale ophaaldagen naar de dichtstbijzijnde bereikbare hoek van de straat te brengen.

Is dit niet mogelijk, laat dit dan even weten aan de werfleider van de aannemer zodat samen gezocht kan worden naar een oplossing.

afvalophaling

De handelaars van Rijmenam heten de arbeiders van de wegeniswerken welkom met een ontbijt

In Rijmenam startten op 6 juni de eerste werken voor de vernieuwing van het dorpscentrum. De handelaars willen de toekomstige veranderingen positief bekijken. Daarom dat handelsvereniging Rijmenam Explosief op 12 juni een ontbijt aan de arbeiders van uitvoerende aannemer Deckx aanbood.

ontbijt handelaars

Een ontbijt betekent een goede start

“Het symbolisch gebaar van een ontbijt kennen we allemaal,” aldus Michel Voskrensky, voorzitter van Rijmenam Explosief. “Een ontbijt is een essentieel onderdeel voor een goede start van je dag. We willen de arbeiders op deze manier met zowel fysieke als mentale energie laten starten.” Voor het gevarieerde ontbijt deed de handelsvereniging beroep op La Mela, een lokale winkel van biologische en Italiaanse producten. “De ploeg arbeiders die is afgevaardigd voor de werken in Rijmenam heeft het alvast getroffen met deze locatie,” beaamt werfleider Danny Jacobs.

Getrouwheidsactie voor de klanten

Rijmenam Explosief wil ook de klanten die blijven winkelen in Rijmenam belonen voor hun trouw. Daarom start de organisatie met een getrouwheidsactie. Wie tijdens de zomermaanden iets koopt in Rijmenam, maakt elke maand kans op leuke prijzen. De meeste handelaars in het centrum nemen deel aan de actie en iedere handelaar kan aansluiten. Het is de eerste actie uit een promotieplan dat werd uitgewerkt. Tijdens elke nieuwe fase die er tijdens de werken aanbreekt, zullen de handelaars iets leuk doen voor hun klanten.

Inwoners die op de hoogte willen blijven van de plannen van de handelaars kunnen terecht op de nieuwe website van de vereniging op www.rijmenamexplosief.com

Start van de werken op dinsdag 6 juni

Op dinsdag 23 mei 2017 werd er in Sint-Maartensberg een bewonersvergadering gehouden waar de plannen van Aquafin en het gemeentebestuur werden toegelicht.

Fase 1 gaat van start na het bouwverlof. Op dinsdag 6 juni 2017 starten er een aantal voorbereidende werken met beperkte hinder:

  • De Amerstraat wordt volledig afgesloten.
  • De Dijledijk zal op 2 plaatsen onderbroken worden (rechteroever, zijde Rijmenam Centrum). Fietsers en voetgangers worden verzocht langs de overzijde (linkeroever) te gaan.

Hieronder vind je het algemene faseringsplan. Voor het overzicht per fase, klik je hier.

Afbeelding fasering met legende

Start van de werken op 6 juni en bewonersvergadering op 23 mei

De werken in Rijmenam centrum starten op 6 juni 2017. Ze zullen in verschillende fases verlopen om de hinder te beperken.

De aannemer Deckx Algemene Onderneming NV uit Dessel is officieel aangesteld om deze werken uit te voeren.

Er is een bewonersvergadering gepland op 23 mei 2017 om 19u in Sint-Maartensberg om de werken en de fases toe te lichten. Inwoners die in het projectgebied wonen, krijgen hiervoor nog een schriftelijke uitnodiging.

Tijdens deze vergadering zal de aannemer samen met de andere betrokkenen de nodige uitleg geven over de werken. Daarna is er tijd voorzien voor vragen en praktische afspraken.

groen-licht

Nog geen werken in april of mei

Door een kleine vertraging in de procedure zal er in april en mei 2017 hoogstwaarschijnlijk nog niet gewerkt worden in Rijmenam.

Het archeologisch onderzoek op het gemeenteplein is ondertussen afgelopen.

pin-rijmenam


ToekomstRijmenam.be is een website beheerd door de gemeente Bonheiden.

Ontwerp en programmatie door De Huzaren.