Browse Author: Toekomst Rijmenam

Hollakenbaan terug open voor verkeer

Door de gunstige weersomstandigheden heeft de aannemer de persleiding in de Hollakenbaan (brug Dijle) één week sneller kunnen afwerken.

De Hollakenbaan is vanaf deze ochtend (25 april) terug opengesteld voor verkeer.

Werken Hollakenbaan verlopen vlot

De werken aan de persleiding in de Hollakenbaan verlopen volgens planning. De nieuwe persleiding is getest.

Volgende week worden de herstellingswerkzaamheden uitgevoerd van het wegdek, zodat de Hollakenbaan opnieuw open gesteld kan worden voor verkeer op vrijdag 27 april 2018.

De werkzaamheden aan het Gemeenteplein starten op 2 mei 2018.

Het plan van de volgende fase:

Meer info over de volgende fases vind je op de tijdslijn.

Tijdelijke parking Hollakenbaan

Er is een tijdelijke parking voorzien op de hoek van de Hollakenbaan met de Streepkensdreef. Deze parking kan tijdens de werken (een drietal weken vanaf 11 april) gebruikt worden voor auto’s en fietsen.

 

 

Schoolomgeving en Broekstraat: maatregelen tegen sluipverkeer

Ondanks alle extra signalisatie hebben de schoolomgeving en de Broekstraat tijdens de werken aan de Dijleweg veel last ondervonden van sluipverkeer.

De Dijleweg is afgewerkt en gaat op 11 april terug open voor alle verkeer. De rest van april wordt er eerst in de Hollakenbaan gewerkt. De bestaande persleiding wordt vervangen. Vervolgens starten begin mei de werken in de omgeving van het Gemeenteplein.

De drie toegangswegen – Lange Dreef, Dijleweg en Hollakenbaan – blijven dan open tot aan het bouwverlof. De verbinding tussen deze wegen wordt gemaakt via Kruisstraat, Hoogstraat, Brugstraat en een stukje Gemeenteplein.

Om te vermijden dat het sluipverkeer de binnenwegen blijft gebruiken, worden in de loop van de week van 9 april een aantal maatregelen genomen:

Omgeving School:

Maatregelen om sluipverkeer van Korte Dreef naar Dijleweg te voorkomen, vooral tijdens de drukke ochtendspits:

 • Voor voetgangers en fietsers verandert er voorlopig niets. Vanaf de werken aan het Gemeenteplein worden er veilige wandel- en fietsroutes aangegeven, voornamelijk richting school.
 • Met de auto kan je via Kloosterstraat (kant Sint-Maartensberg) of Hogenopstal naar school. Verkeer dat van de school komt kan dan gewoon terug naar de Dijleweg. Verkeer richting Korte Dreef kan verder via Sint-Elooisweg en Kloosterstraat. Deze straten worden tijdelijk eenrichtingsstraten van school naar Korte Dreef. Korte Dreef zelf wordt tijdelijk tweerichtingsverkeer (opgelet: begin mei wordt de Korte Dreef als gevolg van de werken afgesloten aan het Gemeenteplein).

Omgeving Broekstraat:

Maatregelen om tijdens de ochtendspits sluipverkeer van Korte Dreef naar Dijleweg te voorkomen:

 • Voor voetgangers en fietsers verandert er niets.
 • Met de auto kan je de Broekstraat enkel inrijden via het kruispunt met de Kruisstraat. Het stuk Brakelberglei tussen Broekstraat en Korte Dreef wordt tijdelijk een eenrichtingsstraat richting Korte Dreef.

Update: Dijleweg terug open op 11 april

Op 11 april gaat de Dijleweg terug open voor verkeer. Op dat moment starten ook de werken aan de Hollakenbaan (en dus niet na de paasvakantie, zoals eerder gemeld). Deze werken zullen ongeveer 3 weken in beslag nemen.

Stand van zaken 27 maart 2018

De Dijleweg wordt tijdelijk opnieuw opengesteld op 11 april. Van de eerste zonnige lentedagen werd alvast gebruik gemaakt om de asfalteringswerken uit te voeren. De laatste aanplantingen staan op de planning vanaf 3 april. De verdere planning tot november 2018 vind je op de tijdslijn.

 

 

Aanleg nieuwe persleiding Hollakenbaan

De firma Deckx zal in opdracht van Aquafin een nieuwe persleiding aanleggen in de Hollakenbaan. Dit is een extra werk dat niet voorzien was. Dit werk staat gepland op 11 april, maar zal pas effectief van start gaan als de Dijleweg terug open is.

Dit zal ongeveer drie weken duren. In die periode kan er geen verkeer door de Hollakenbaan.

Fietsers en voetgangers zullen er wel door geraken. De verbinding Haacht-Boortmeerbeek blijft open.

Minder Hinder

Om de hinder tijdens de werken te beperken, zijn er een aantal werkpunten waar in overleg met de aannemer zoveel mogelijk naar gestreefd wordt (rekening houdend met onvoorziene omstandigheden):

 • De kortst mogelijke uitvoeringstermijn in de meest gunstige periode van het jaar.
 • Bereikbaarheid van het dorpscentrum voor bewoners en handelaars.
 • Verkeersveiligheid en leefbaarheid in de omgeving van de werken (o.a. tegengaan van sluipverkeer).
 • Ondersteunen van de lokale economie.
 • Pop-upwinkelcentrum op het stationsplein voor de handelaars die dit willen.
 • Maximale bereikbaarheid van de handelaars die door hun activiteit niet in een pop-uporganisatie kunnen instappen.
 • Bereikbaarheid per auto, met de fiets en te voet.
 • Verhoogde aandacht aan de voetpaden.

Bus 681 rijdt tijdelijk niet via Rijmenam en Boortmeerbeek

Vanaf 11 april kan er vanuit Rijmenam tijdelijk geen verkeer meer naar Haacht en Boortmeerbeek, of omgekeerd. Dit betekent dat er ook geen openbaar vervoer zal rijden (vanaf 9 april).

In opdracht van Aquafin gaat de firma Deckx onvoorziene werken uitvoeren op de Hollakenbaan. Dit zal 3 weken in beslag nemen.

De bussen op lijn 681 zullen een omleiding moeten volgen via Hever. Op die manier zal de lijn Mechelen – Bonheiden – Boortmeerbeek – Zaventem tijdens deze werken zowel Rijmenam als Boortmeerbeek niet kunnen bedienen.

De doorgang voor fietsers en voetgangers blijft uiteraard verzekerd.

Stand van zaken 9 maart 2018

De lente komt naar Rijmenam! De aannemer brengt volgende week de groenvakken in orde en zorgt dat ze plantklaar gemaakt worden. We zullen deze lente dus kunnen genieten van Rijmenam in bloei. Ondertussen heeft de aannemer ook verder gewerkt aan de straten. De Amerstraat werd ondertussen betegeld en de Dijleweg staat als volgende op de planning.

Bij de stabiliteitswerken is helaas opnieuw een gedeelte van de kerkhofmuur verzakt. De aannemer doet het nodige om zo snel mogelijk een oplossing te vinden.


ToekomstRijmenam.be is een website beheerd door de gemeente Bonheiden.

Ontwerp en programmatie door De Huzaren.