Browse Author: Toekomst Rijmenam

Aanleg beton ovonde uitgesteld door hitte

Door de aanhoudende hitte kan er om technische redenen voorlopig geen beton worden aangelegd op de ovonde. Als de aannemer dit toch zou doen, zouden er door het rekken en krimpen van de wapening achteraf barsten en verzakkingen kunnen ontstaan.

Op dit moment hebben we nog geen zicht op een nieuwe timing – dat hangt af van de weersomstandigheden de volgende weken – maar we houden jullie uiteraard op de hoogte via deze website en de Facebookpagina.

De fasering blijft wel behouden.

Alternatieve parking Dijleweg

Als gevolg van de wegen- en rioleringswerken is in Rijmenam centrum de verbinding naar Muizen via de Dijleweg afgesloten sinds eind juni.

Het gemeentebestuur stelt nu een alternatieve parking ter beschikking, ter hoogte van de ingang van de voetbalvelden van VC Rijmenam. Inwoners van Rijmenam die liever de (enige mogelijke) omweg via Bonheiden centrum vermijden, kunnen deze parking gebruiken.

Je kan er je wagen nu al parkeren, en op donderdag 2 augustus worden er tijdelijke fietsenstallingen geplaatst. Je kan dan met de fiets tot op de parking rijden en vervolgens daar de wagen nemen om verder te rijden.

Stand van zaken van de werken op 20 juni 2018

De rioleringswerken verlopen volgens plan. De riolering in de Lange Dreef is aangelegd tot aan het Stationsplein. Nu worden de huisaansluitingen gemaakt. Er wordt zo snel mogelijk minder-hinder-steenslag voorzien.

Ook is de aanleg van riolering in de Kloosterstraat gestart. De verschillende nutsmaatschappijen hebben al de nodige aanpassingen uitgevoerd.

Sint- Maartensberg is ondertussen volledig bestraat met gezaagde kasseien. De aannemer gaat nu verder met de aanleg van kasseien in het eerste deel van de Amerstraat.

Na het bouwverlof (30 juli) starten de werken aan de ovonde. Vanaf dan zal de Dijleweg tijdelijk worden afgesloten.

 

 

 

 

 

Het pompstation is in werking!

Aquafin legt een gescheiden rioleringsstelsel aan in Rijmenam centrum (Sint-Elooisweg, een deel van de Kloosterstraat, Gemeenteplein, Sint-Maartensberg, Korte Dreef, Lange Dreef, Amerstraat, Brugstraat en een gedeelte van de Dijleweg). Dat betekent dat het afvalwater en het regenwater in aparte buizen wordt opgevangen en afgevoerd via een pompstation.

Sinds 3 mei is het pompstation in werking. Dat wil zeggen dat Dijleweg, Korte Dreef, Lange Dreef en alle vertakkingen daarvan al aangesloten zijn op het gescheiden stelsel. Het afvalwater komt in het pompstation terecht, en gaat van daaruit naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Boortmeerbeek.

Met deze werken zal Aquafin het afvalwater van 1500 inwoners aansluiten op het waterzuiveringsnetwerk. Tot nu liep dit nog rechtstreeks naar de Dijle of een kleine waterloop. Dit project is een cruciale schakel voor het uitvoeren van toekomstige rioleringswerken in Rijmenam. Op termijn zal bijkomend het afvalwater van meer dan 6000 inwoners gezuiverd worden via de zuiveringsinstallatie.

Parking Sint-Maartensberg tijdelijk niet beschikbaar

Vanaf morgen 25 mei kan er zowel langs de straatkant als op de parking van het gemeenschapscentrum Sint-Maartensberg tijdelijk niet meer geparkeerd worden.

Er worden op dit moment kasseien gelegd. Deze werken zullen een tweetal weken duren.

Tijdelijke bushalte Kruisstraat vanaf 16 mei

Het schuilhuisje van het Gemeenteplein is verplaatst naar de Kruisstraat. Dit wordt vanaf woensdag 16 mei de tijdelijke bushalte, zolang de werken in het centrum duren.

Alle buslijnen zullen langs deze halte passeren.

Hoe bereik je basisschool De Knipoog?

Op dit moment is de aannemer aan het werk in een deel van de Korte en Lange Dreef. Om de school te bereiken is er een omleiding voorzien.

Basisschool De Knipoog bereik je op deze manier:

Je rijdt het begin van de Korte of Lange Dreef in en slaat dan linksaf naar de Kruisstraat. Vervolgens sla je rechts de Hoogstraat in (die is tijdelijk dubbelrichting), dan de Brugstraat in en de Dijleweg op. Tot slot rij je via de Kloosterstraat of Hogenopstal naar de school.

Een andere mogelijkheid is dat je via de Muizensteenweg en de Dijleweg rijdt.

Parkeren kan op het pleintje aan de school.

Hollakenbaan terug open voor verkeer

Door de gunstige weersomstandigheden heeft de aannemer de persleiding in de Hollakenbaan (brug Dijle) één week sneller kunnen afwerken.

De Hollakenbaan is vanaf deze ochtend (25 april) terug opengesteld voor verkeer.

Werken Hollakenbaan verlopen vlot

De werken aan de persleiding in de Hollakenbaan verlopen volgens planning. De nieuwe persleiding is getest.

Volgende week worden de herstellingswerkzaamheden uitgevoerd van het wegdek, zodat de Hollakenbaan opnieuw open gesteld kan worden voor verkeer op vrijdag 27 april 2018.

De werkzaamheden aan het Gemeenteplein starten op 2 mei 2018.

Het plan van de volgende fase:

Meer info over de volgende fases vind je op de tijdslijn.


ToekomstRijmenam.be is een website beheerd door de gemeente Bonheiden.

Ontwerp en programmatie door De Huzaren.