Browse Author: Toekomst Rijmenam

Update werken 16 mei

Lange Dreef

Op vrijdag 17 mei worden de kasseien ingewassen in de Lange Dreef, Sint-Marcusweg en Sint-Jansstraat. Vanaf dan mag er 4 weken niet over gereden worden.

Brugstraat

Vanaf volgende week worden de voetpaden in Brugstraat aangelegd met kasseien.

Ook wordt de aansluiting (boordstenen) tussen de Brugstraat en de Hoogstraat verder afgewerkt. Hierdoor kan er wat hinder zijn en zal je met de wagen misschien even moeten wachten, maar je zal er altijd langs geraken.

Straatmeubilair

Er werden fietsbeugels geplaatst op de ovonde, Sint-Maartensberg en Kloosterplein. Ook werden er 2 vuilbakjes geplaatst. Voor de 2 andere vuilbakjes wordt nog een locatie gezocht.

Verlichting Stationsplein

Op het Stationsplein liggen de leidingen klaar voor de openbare verlichting en de kerstverlichting.

Nieuwe tijdelijke halte De Lijn vanaf 20 mei

Vanaf 20 mei zullen de bussen van De Lijn opnieuw dichter bij het centrum rijden, en niet meer door de Brakelberglei.

De bussen zullen de verbinding tussen de Korte Dreef en de Lange Dreef via de Kruisstraat nemen. Er komt een tijdelijke halte in de Kruisstraat.

 

Update werken 7 mei

Sint-Jansstraat en Sint-Marcusweg

De Sint-Jansstraat en Sint-Marcusweg worden afgesloten aan de kant van de Lange Dreef. In de Sint-Jansstraat en Sint-Marcusweg geldt nu tweerichtingsverkeer.

Lange Dreef

Het stuk van de Lange Dreef aan het Stationsplein is opengesteld. Vanaf het kruispunt Kruisstraat/Lange Dreef kan je nu tot aan Kafee Spek rijden.

Om vanuit de Lange Dreef naar het Stationsplein te geraken, moet je via de Kruisstraat rijden.

Vanaf de ovonde kan je de Lange Dreef niet meer in. Je rijdt via de Korte Dreef, waar nu in de hele straat tweerichtingsverkeer geldt.

Bekijk hier het aangepaste plan.

Update werken 26 april

Lange Dreef

In de lange Dreef worden de kasseien en voetpaden verder aangelegd, richting het kruispunt met de Kruisstraat. Als alles goed verloopt en het weer zit een beetje mee, zou dit dinsdag 30 april klaar zijn.

Brugstraat

In de week van 29 april start de aannemer met de aanleg van kasseien in de Brugstraat, vanaf de Amerstraat naar de ovonde. Eens de kasseien er in liggen en ingewassen zijn, mag er 4 weken niet over gereden worden.

Hoogstraat

Vandaag is de aannemer begonnen met het plaatsen van de boordstenen in de Hoogstraat. Als dit klaar is wordt er steenslag gelegd, en dan kan de as van de Amerstraat naar de Hoogstraat terug opengesteld worden voor verkeer.

Korte Dreef

In de Korte Dreef wordt de hoek met de Sint-Elooisweg verder aangelegd.

Werken Sint-Elooisweg

De aannemer is gestart met werken in de Sint-Elooisweg, ter hoogte van het kruispunt met de Korte Dreef.

Voor het doorgaand verkeer is er weinig of geen hinder. Vanuit de Korte Dreef kan je Hogenopstal bereiken via de Kloosterstraat. (klik hier voor het aangepaste kaartje)

Als alles goed verloopt, zal dit klaar tegen het einde van de paasvakantie.

Update werken 29 maart 2019

In de week van 1 april wordt het Stationsplein opgebroken voor de heraanleg (lees daar hier meer over). Vóór de rommelmarkt op 28 april zal er steenslag ingelegd worden.

Tegen dan zullen ook de kasseien aangelegd zijn in de Lange Dreef, vanaf het Stationsplein tot aan het kruispunt met de Kruisstraat.

Eind april wordt het kruispunt van de Lange Dreef met de Kruisstraat terug opengesteld voor verkeer. Op dat moment worden de Sint-Marcusweg en de Sint-Jansstraat afgesloten, voor de afwerking van die straten als aansluiting op de Lange Dreef.

 

 

Aanpassing ontwerp Stationsplein: meer groen!

Aan het studiebureau werd gevraagd om het oorspronkelijk ontwerp van het Stationsplein te herbekijken, met de bedoeling er een groener plein van te maken en extra parkeerplaatsen te voorzien voor de handelaars.

Het wordt een aangename plek om te vertoeven, met veel planten en bomen. Om daar meer plaats voor te maken, zullen er geen petanquebanen komen.

En er komen dus extra parkeerplaatsen. In het oorspronkelijke ontwerp waren er maar 3 voorzien, nu worden dat er 8.

Tot slot komen er op het plein twee verdiepte stukken die dienst zullen doen als wadi’s. Een wadi zorgt voor natuurlijk infiltratie in de bodem bij hevige regenval. Naast de algemene maatregelen die het gemeentebestuur al neemt om de CO₂-uitstoot te verminderen, zijn er immers ook maatregelen nodig om ons aan te passen aan het veranderende klimaat.

Asfaltering Lange Dreef

Op vrijdag 22 maart wordt de Lange Dreef verder geasfalteerd. In het deel tussen het Stationsplein en Domein Sluyts wordt de onderlaag aangelegd. Het gedeelte over het kruispunt Kruisstraat/Lange Dreef krijgt een onderlaag én een toplaag in asfalt.

In de week van 25 maart week gaat de aannemer verder met de aanleg van kasseien, op de voetpaden en aan het kruispunt.

In de loop van april zal het kruispunt van de Kruisstraat met de Lange Dreef dan terug worden opengesteld voor alle verkeer.

Update werken 15 maart 2019

Door de erg slechte weersomstandigheden kon er de afgelopen week maar twee dagen gewerkt worden.

Gelukkig zit de aannemer nog op schema en hervatten de werken maandag 18 maart.

 


ToekomstRijmenam.be is een website beheerd door de gemeente Bonheiden.

Ontwerp en programmatie door De Huzaren.