Browse Author: Toekomst Rijmenam

Werken Kruisstraat: week van 12 december

In de week van 12 december 2016 zullen voor het plaatsen van de nutsleidingen in de Lange Dreef twee doorsteken gemaakt worden, langs beide zijden van de Kruisstraat.

De aannemer voorziet hiervoor een week.

Er wordt een aangepaste signalisatie en omleiding voorzien. De Korte Dreef en de Hoogstraat worden dan tijdelijk dubbelrichting, zodat de Kruisstraat bereikbaar blijft.

Klik hier voor het plan van de werken.

Werken Stationsplein

Op het Stationsplein worden sinds maandag 5 december nutswerken uitgevoerd. Er zal telkens één kant van het plein open blijven om te parkeren. Deze werken zullen een aantal dagen in beslag nemen.

In dezelfde week zijn er ook in het eerste deel van de Sint-Marcusweg (kant Lange Dreef) graafwerken gepland.

megafono

Voorlopige parking OCMW (Baxbos) in Korte Dreef

Voor de bezoekers van het OCMW (Baxbos) wordt er een voorlopige parking voorzien op de rechterrijstrook van de Korte Dreef.

Door de herstellingswerken aan de rioolverzakking in de Korte Dreef, is Baxbos en het OCMW met de wagen tijdelijk niet bereikbaar. Er kan tijdelijk geparkeerd worden op de rechterrijstrook van de Korte Dreef.

Je volgt best de aanwijzingen ter plaatste.

megafono-blauw

Gestuurde boring brug Rijmenam t.e.m. 2 december

Verschillende nutsmaatschappijen voeren samen een gestuurde boring uit onder de brug in Rijmenam. Deze boring zal 15 m onder de Dijle lopen. Het is de bedoeling om alle nutsleidingen hierdoor te laten lopen en zo de brug vrij te maken.

Na overleg met de nutsmaatschappijen is bevestigd dat deze werken nog zullen duren tot en met vrijdag 2 december 2016. De huidige verkeersregeling aan de brug blijft tot dan geldig.

Deze werken zijn sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij slecht weer kan de planning dus nog wijzigen.

Verkeerscirculatie

 • Er geldt enkelrichting van Rijmenam richting Boortmeerbeek/Haacht (in de Brugstraat en gedeeltelijk in de Hollakenbaan).
 • Inrijdend verkeer wordt omgeleid via Haacht/Keerbergen.

brug-rijmenam

Korte Dreef afgesloten voor de veiligheid

In de Korte Dreef is er schade opgetreden aan de riolering op een diepte van 4 m. De straat wordt voor de veiligheid van de weggebruikers volledig afgesloten.

De bewoners en bezoekers van het eerste gedeelte van de Korte Dreef kunnen de woningen bereiken via de parking van de schoenwinkel.

De herstelling zal enkele weken in beslag nemen. Eerst moet er een droogzuiging geplaatst worden om het grondwater te verlagen.

De effectieve werken zullen ten vroegste vanaf 21 november 2016 van start gaan.

Wij danken u alvast voor het begrip.

megafono-blauw

Aanpassing verkeerslichten Lange Dreef-Rijmenamseweg-Weynesbaan

Na een eerste evaluatie hebben we vastgesteld dat de verlengde afslagstrook zijn vruchten afwerpt: de ochtendspits verloopt al een heel stuk vlotter. Voor de avondspits was er nog verbetering mogelijk.

Daarom worden vandaag de lichten op het kruispunt Lange Dreef-Rijmenamseweg-Weynesbaan geherprogrammeerd, om de avondspits vanuit Bonheiden richting Rijmenam en Keerbergen vlotter te laten verlopen.

Groen licht

Nutswerken Rijmenam Fase 3

De verschillende nutswerken die de komende maanden zullen uitgevoerd worden, zijn opgedeeld in 4 fases. De begin- en einddatum is uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden.

Nutswerken Fase 3
Vermoedelijke start: 15 november 2016
Vermoedelijk einde boring: 25 november 2016
Vermoedelijk einde algemene werken: 2 december 2016

Pidpa:
Werken Lange Dreef binnen huidige enkelrichting (2 kanten)

Eandis:
Dijleweg

Proximus:
Boring Brugstraat – Hollakenbaan

Info:

 • Enkelrichting Dijleweg.
 • Enkelrichting Brugstraat en Hollakenbaan (as wisselt op de brug van kant).
 • Hoogstraat blijft steeds open.

Klik hier voor het nieuwe circulatieplan.

Klik hier voor het plan met de 4 fases.

rijmenam-fasering

Verkeersafwikkeling Rijmenam centrum vanaf maandag 24 oktober

Als voorbereiding op de wegen- en rioleringswerken die starten in het voorjaar van 2017, zullen alle nutsmaatschappijen (Pidpa, Telenet, Eandis, Proximus) in het centrum van Rijmenam hun leidingen verplaatsen of vernieuwen.

Deze werken starten op maandag 24 oktober 2016 en worden in verschillende fases uitgevoerd door verschillende aannemers.

In de volgende straten zal er gewerkt worden:

 • Lange Dreef
 • Gemeenteplein
 • Amerstraat
 • Brugstraat
 • Sint-Maartensberg
 • Kloosterstraat
 • Sint-Elooisweg
 • Korte Dreef
 • Stationsplein
 • Sint-Jansstraat
 • Sint-Marcusweg
 • Hollakenbaan
 • Dijleweg
 • Kruisstraat

In de Brugstraat is er tijdens werken geen dubbelrichtingsverkeer mogelijk (dit zorgt voor te veel file-opbouw).

Om de hinder te beperken en de werken vlot te laten verlopen, is er in overleg met de aannemers deze regeling uitgewerkt:

 • In het centrum wordt een eenrichtingsomleiding voorzien die een grote lus vormt. Het is de bedoeling om tijdens de volledige periode van de werken dezelfde regeling te behouden. Bij de aanvang van een nieuwe fase moeten inwoners en doorrijdend verkeer dan niet telkens op zoek gaan naar beschikbare wegen.
 • Deze straten gaan de lus vormen: Lange Dreef, Gemeenteplein, Brugstraat, Hoogstraat en Kruisstraat. Als er werken zijn in de Lange Dreef wordt de lus uitgebreid met de Korte Dreef.

omleiding-nutswerken-rijmenam

De jaarmarkt van Rijmenam kan gewoon plaatsvinden zonder al te veel hinder. Aan de aannemers werd gevraagd op deze dag niet te werken in het centrum.

Korte Dreef terug open voor verkeer vanaf 29 mei

Ter hoogte van het kruispunt Korte Dreef en Brakelberglei wordt het bestaande pompstation vervangen door een nieuw. Ook moesten het leidingwerk en de pompen nog geïnstalleerd worden in de pompkelder.

Aquafin heeft nu bevestigd dat de werken klaar zullen zijn op 29 mei 2017. De Korte Dreef wordt dan terug opengesteld voor doorgaand verkeer.

Tijdens de werken is er geen doorgaand verkeer mogelijk in de Korte Dreef. De toegang voor plaatselijk verkeer blijft steeds gegarandeerd.

omleidingsplan-korte-dreef

Klik hier voor het omleidingsplan.


ToekomstRijmenam.be is een website beheerd door de gemeente Bonheiden.

Ontwerp en programmatie door De Huzaren.