Browse Author: Toekomst Rijmenam

Plaatselijk verkeer Broekstraat

Er is een vergunning beschikbaar voor de bewoners van de straten die als gevolg van de werken afgesloten zijn van het centrum van Rijmenam (en dus de volledige omleiding moeten nemen om met de wagen in het centrum te geraken).

Specifiek gaat het om de Broekstraat, Huurstraat, Elststraat, Brakelberglei (tussen Korte Dreef en Broekstraat), Dijleweg, Kluisbaantje, Coupurelei, Heidijkstraat, Hogenopstal en Sint-Maartensberg.

Deze vergunning is bedoeld om de bewoners van deze straten een vlotte doorgang naar het centrum te verzekeren. Het is niét bedoeld om via de Broekstraat naar Mechelen te rijden.

In de Broekstraat gold altijd al ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’, maar dat is nu tijdelijk gewijzigd naar ‘uitgezonderd vergunninghouders en plaatselijke bediening’. Mensen die familie of vrienden in de Broekstraat bezoeken, of firma’s die iets willen leveren, kunnen dat met een gerust hart doen. Zij hebben geen vergunning nodig.

Kruisstraat, Brakelberglei en Dennengeurlaan tijdelijk enkelrichting

Om het sluipverkeer tegen te gaan en zo de veiligheid van de schoolkinderen en fietsers te verbeteren, moesten er bijkomende maatregelen worden genomen.

De verbindingsstraten tussen de Lange Dreef en Korte Dreef zijn daarom tijdelijk ingericht als eenrichtingsstraat. Het gaat om de Kruisstraat (gedeelte tussen Korte Dreef en Lange Dreef), Dennengeurlaan en Brakelberglaan. De rijrichting loopt van Korte Dreef naar Lange Dreef.

Het is de bedoeling om vooral tijdens de ochtend de verkeersstroom afkomstig van de Oude Keerbergsebaan en Lange Dreef richting Dijleweg te kanaliseren langs de correcte weg, namelijk via Bonheiden. Het achterliggend verkeer van Keerbergen en Haacht wordt omgeleid via Kampenhout-Sas en de N16.

Deze maatregelen blijven van kracht tot het einde van de wegen- en rioleringswerken.

 

Bereikbaarheid school De Knipoog vanaf 3 september

School De Knipoog zal geruime tijd niet bereikbaar zijn met de wagen. Sint-Elooisweg en Kloosterstraat zijn immers afgesloten voor wegen- en rioleringswerken.

Na overleg met de schooldirectie, is het volgende voorstel uit de bus gekomen.

Aan de ouders van de schoolgaande kinderen wordt gevraagd om zich te parkeren op het Stationsplein. Van daaruit kunnen ze te voet met hen naar school wandelen. Aan café De Bombardon zal er een gemachtigde opzichter staan om de kinderen te helpen oversteken.

Vanuit Boortmeerbeek is het Stationsplein bereikbaar via de Hoogstraat.

Een andere optie is de parking aan Hogenopstal (“Kloosterplein”). Deze parking kreeg een voorlopige afwerking. Ze is enkel bereikbaar via Bonheiden centrum, Dijleweg en Hogenopstal.

Aanleg ovonde

In augustus berichtten we dat er vanwege de aanhoudende hitte voorlopig geen beton kon gegoten worden. Op dit moment is de temperatuur een stuk beter, en dus kan de ovonde aangelegd worden.

De voorbereidende werken zijn ondertussen gestart. Half september wordt het beton gestort. Nadat het beton is uitgehard (dit duurt een drietal weken), worden de voetpaden aangelegd. Als de weersomstandigheden meezitten, zullen deze werken vermoedelijk tot eind november 2018 duren.

Rechtzetting Rijmheide

In de Rijmheide van september-oktober 2018 is er een foutje geslopen in het artikel over de verkeerssituatie in Rijmenam (p. 8). Hierin staat dat de Sint-Janstraat zal afgesloten zijn voor werken. Dat moet natuurlijk Sint-Elooisweg zijn.

Opnieuw tijdelijke parking Hollakenbaan

Er is een opnieuw een tijdelijke parking voorzien op de hoek van de Hollakenbaan met de Streepkensdreef. Deze parking kan tijdens de werken gebruikt worden voor auto’s en fietsen.

Uitleg over afkoppelingspremie en aansluiting op riolering

We kregen heel wat vragen over de afkoppelingspremie en het bedrag om aan te sluiten op de riolering. Daarom zetten we voor alle duidelijkheid nog eens alles op een rijtje.

De uitleg over de afkoppeling en de aanvraag van de premie, inclusief de bedragen van de premie en het aansluitrecht (*), werd door Pidpa gecommuniceerd op de bewonersvergadering van 23 mei 2018 in een powerpointpresentatie.

  • Mensen die al zijn aangesloten op de riolering, betalen niets. Als hun woning binnen het project valt, en als ze correct afkoppelen, krijgen ze ook € 530 premie (behalve als het een woning is waar al een gescheiden riolering werd opgelegd in de bouwvergunning – vergunningen na 01/02/2005).
  • Inwoners van de Dijleweg moesten afkoppelen en vervolgens aangesloten worden op de riolering. Zij betalen € 530 voor de aansluiting, maar krijgen ook een premie van € 530 (zelf aan te vragen). De afkoppelingsdeskundige heeft dit gemeld bij zijn huisbezoeken.
  • Mensen die in een nieuwbouw wonen (vergunning na 01/02/2005) moesten bij de bouw al verplicht een gescheiden stelsel voorzien. Zij betalen dus € 530 voor de aansluiting op de riolering, maar krijgen geen premie.

(*) Het bedrag om aan te sluiten op de riolering, is hetzelfde in alle gemeentes die met Pidpa/Hidrorio samenwerken.

Aanleg beton ovonde uitgesteld door hitte

Door de aanhoudende hitte kan er om technische redenen voorlopig geen beton worden aangelegd op de ovonde. Als de aannemer dit toch zou doen, zouden er door het rekken en krimpen van de wapening achteraf barsten en verzakkingen kunnen ontstaan.

Op dit moment hebben we nog geen zicht op een nieuwe timing – dat hangt af van de weersomstandigheden de volgende weken – maar we houden jullie uiteraard op de hoogte via deze website en de Facebookpagina.

De fasering blijft wel behouden.

Alternatieve parking Dijleweg

Als gevolg van de wegen- en rioleringswerken is in Rijmenam centrum de verbinding naar Muizen via de Dijleweg afgesloten sinds eind juni.

Het gemeentebestuur stelt nu een alternatieve parking ter beschikking, ter hoogte van de ingang van de voetbalvelden van VC Rijmenam. Inwoners van Rijmenam die liever de (enige mogelijke) omweg via Bonheiden centrum vermijden, kunnen deze parking gebruiken.

Je kan er je wagen nu al parkeren, en op donderdag 2 augustus worden er tijdelijke fietsenstallingen geplaatst. Je kan dan met de fiets tot op de parking rijden en vervolgens daar de wagen nemen om verder te rijden.


ToekomstRijmenam.be is een website beheerd door de gemeente Bonheiden.

Ontwerp en programmatie door De Huzaren.