Browse Author: Toekomst Rijmenam

Rijmenam Leeft!

Op zaterdag 7 september klinken we samen op het nieuwe Rijmenam. Muzikale optredens en leuke kinderanimatie spannen de kroon op het Stationsplein vanaf 15.30 u. Iedere bezoeker krijgt 2 jetons voor een hapje en/of drankje.

Nieuwe verkeerssituatie Rijmenam-centrum

Naar aan leiding van de heraanleg van Rijmenam-centrum zijn er verschillende aanpassingen gebeurd aan de verkeerssituatie. We geven je graag een overzicht.

Parkeren

Er zijn verschillende grotere parkings bijgekomen. De bestaande parkings kregen een nieuwe verharding. Aantal plaatsen per parking:

  • Kloosterplein: 63 (2)
  • Ovonde: 15 (1)
  • Sint-Maartensberg: 11 (2)
  • Parking aan verbinding Korte en Lange Dreef: 18

Aantal parkeerplaatsen voor personen met een handicap staat tussen haakjes vermeld. Op parking Stationsplein is 1 plek voorzien.

Laadpalen voor elektrische voertuigen

  • Parking Stationsplein
  • Parking ovonde (voorzien in 2020)

E1-zone

Lange Dreef, Gemeenteplein, Brugstraat, Sint-Maartensberg en Dijleweg (vanaf Hogenopstal) maken deel uit van een E1-zone. Hier mag je enkel parkeren op de aangegeven plaatsen. Parkeren op fiets- en voetpaden is ten strengste verboden.

Blauwe zone

Om een betere rotatie te hebben, wordt de parkeertijd op de parkeerplaatsen in de Lange Dreef en de 4 parkeerplaatsen op het vernieuwde stuk Stationsplein beperkt en ingericht als blauwe zone (max. 2 uur parkeren met parkeerschijf).

Zone 30

De maximale snelheid in het centrum van Rijmenam werd eerder al aangepast. Alle straten tussen de Kruisstraat, Dijleweg en de brug over de Dijle zitten allemaal in de zone 30.

Fietsers en voetgangers

Fietsers moeten de ovonde volgen, net zoals de auto’s. Voor de veiligheid is er een verhoogd fietspad aangelegd. Fietsers en voetgangers hebben op de ovonde altijd voorrang op voertuigen die in of uit de zijstraten rijden. Op alle andere plaatsen met een gewone asfaltverharding zijn fietssuggestiestroken aangebracht. Dit om bestuurders duidelijk te maken dat ze rekening moeten houden met de zwakke weggebruikers. Voor het comfort van de fietsers zijn er op het Stationsplein en op Sint-Maartensberg nieuwe overdekte fietsenstallingen geplaatst. Verder staan er op verschillende plaatsen fietsbeugels. Als je vanuit het centrum richting Haacht of Boortmeerbeek fietst, moet je voor de brug oversteken naar het dubbelrichtingsfietspad van de Hollakenbaan. In het centrum zijn er overal nieuwe brede voetpaden.

Veiligheid schoolomgeving

Voor de verbetering van de veiligheid in de schoolomgeving, worden in de Kloosterstraat deze bijkomende maatregelen getroffen:

  • tussen de schoolingang en parking Kloosterplein komen er suggestiestroken;
  • in de Kloosterstraat en Sint-Elooisweg worden voor de schoolpoort twee Berlijnse kussens geplaatst;
  • het is niet meer toegelaten om vanaf het Kloosterplein met een auto tot aan de schoolpoort te rijden.

Eenrichtingsverkeer

De bestaande eenrichtingsstraten blijven behouden. Enkel de toestand aan het Stationsplein wordt aangepast. Zo kan je enkel het Stationsplein oprijden langs de Lange Dreef. Wegrijden doe je via de Sint-Jansstraat richting Lange Dreef of Hoogstraat.

Update werken 23 augustus

De werken aan de Dijleweg lopen zoals gepland. De weg wordt opengesteld voor alle verkeer voor de start van het nieuwe schooljaar.

Maandag plaatst de aannemer de verkeerssignalisatie, vrijdag worden de lijnen geschilderd en de fietsstraten afgewerkt.

Bereikbaarheid huisartsenpraktijk Balans

Door werkzaamheden op de hoek van de Brugstraat en Hoogstraat is het niet mogelijk om de wagen aan huisartsenpraktijk Balans te parkeren. We raden patiënten aan via de ovonde te rijden en hun wagen achter te laten in het eerste stukje van de Brugstraat. Vandaar kan je je weg te voet verderzetten.

Deze situatie zal naar schatting een week duren.

Update werken 8 april

De aannemer werkt momenteel stevig door en de werken verlopen volgens planning. De aannemer en de gemeente doen er alles aan om alle hinderlijke werken af te werken voor de start van het bouwverlof.

Stationsplein

Afgelopen week begon de aannemer met de voorbereidende werken op het Stationsplein. Hierdoor werden een aantal verlichtingspalen in het midden van het plein tijdelijk weggehaald. Als alles volgens planning verloopt zijn deze werken afgerond voor het begin van het bouwverlof in juli.

Lange Dreef

Ondertussen werkt de aannemer ook verder aan de Lange Dreef en het kruispunt met de Kruisstraat. In de Lange Dreef werd een bushokje (met bijbehorend vuilnisbakje) geplaatst en worden momenteel de kasseien gelegd. Op het kruispunt Lange Dreef/Kruisstraat werd de openbare verlichting geïnstalleerd. Als de verdere werken volgens schema verlopen wordt het kruispunt en een deel van de Lange Dreef (Kruisstraat tot Stationsplein) opengesteld voor alle verkeer op 25 april.

Sint-Jansstraat en Sint-Marcusweg

Op 25 april verandert meteen ook de verkeerssituatie aan de Sint-Jansstraat en de Sint-Marcusweg. De toegang tussen de ovonde en deze straten wordt heraangelegd en er zal dus tijdelijk geen doorgaand verkeer meer mogelijk zijn. Deze situatie blijft gelden tot aan het begin van het bouwverlof.

Brugstraat

In de Brugstraat werd vorige week de openbare verlichting geplaatst. Deze week werkt de aannemer verder aan de installatie van de boordstenen. Op het kruispunt van de Brugstraat en de Hoogstraat zijn de nutsmaatschappijen aan het werk.

Kloosterplein

Deze week wordt er ook verder gewerkt aan het groene karakter van Rijmenam. De onderbeplanting van de ovonde en het Kloosterplein wordt aangeplant. Er werden ook banken geplaatst op het Kloosterplein.

Werken aan kruispunt Sint-Elooisweg – Korte Dreef

Vanaf 24 september start de aannemer met de aansluiting van de riolering vanuit de Sint-Elooisweg richting Korte Dreef.  Het kruispunt van de Sint-Elooisweg met de Korte Dreef wordt hierom afgesloten.

Inwoners van de Sint-Elooisweg kunnen via de Lange Dreef hun woning bereiken.

Onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden gaat het kruispunt op 1 oktober weer open. We houden je op de hoogte via deze website.

Wat gebeurt er na het bouwverlof (vanaf 30 juli)

Vanaf 30 juli beginnen de werken aan het zuidelijke deel van de ovonde. Hierdoor is het niet mogelijk om van de Brugstraat naar de Dijleweg te rijden. Inwoners van de Dijleweg kunnen wel nog zonder problemen hun oprit bereiken.

De omleiding loopt via de Rijmenamseweg, Dorp en Muizensteenweg. In het centrum van Bonheiden worden extra maatregelen genomen om de schoolomgeving veiliger te maken. De straten rondom de scholen worden enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer.

Volgens de huidige planning geldt deze omleiding tot eind november. Dit is, zoals steeds, onder voorbehoud van weerverlet en andere onvoorziene omstandigheden.

Stand van zaken tijdens het bouwverlof (9 – 27 juli)

De aannemer heeft geprobeerd om tijdens het bouwverlof alles zo toegankelijk mogelijk te maken.

In de Kloosterstraat en Lange Dreef is een minder hinder steenslag gestort zodat deze toegankelijk zijn voor wagens.

In de Brugstraat, aan de kant van de Dijleweg, is tijdelijke asfalt gelegd.

De Amerstraat is toegankelijk langs de kant van de kapel, maar afgesloten aan de andere kant ter hoogte van de Brugstraat. Doorgaand verkeer moet dus via de Brugstraat. Fietsers en voetgangers kunnen er wel nog door.

Handelaars Rijmenam belonen klanten met muzikale VIP-brunch

De handelaars van Rijmenam starten tijdens de zomermaanden met een nieuwe stempelactie. Klanten met een volle stempelkaart maken kans om met familie en vrienden deel te nemen aan een luxe-brunch op 18 november. De brunch wordt muzikaal begeleid door de burgemeester en muziekband.

“We wilden eens iets anders geven dan materiële cadeaus,” vertelt Koen Vertommen van handelsvereniging Rijmenam Explosief. “Een feestelijke brunch met je dorpsgenoten is een mooie ervaring die inspeelt op de typische waarden van onze inwoners: gezellig samenzijn en lekker eten. Dat we daarbij op een muzikaal intermezzo van de burgemeester kunnen rekenen, is mooi meegenomen.”

De actie loopt van 1 juli tot 30 september. In totaal zullen 100 plaatsen verloot worden. Elke volle stempelkaart maakt kans op 4 plaatsen aan de luxebrunch. Voor de brunch werkt de vereniging samen met een lokale traiteur en enkele handelszaken.

Tijdens de zomermaanden zal er nog een filmpje gemaakt worden met bekende inwoonster Véronique Leysen om de actie te promoten. Met haar beroemde koffiebars en kookboek over brunches, is ze de ideale ambassadrice voor deze actie. Eerder al konden de handelaars beroep doen op andere beroemde inwoners Sven Ornelis en Dina Tersago om de handelaarsacties tijdens de werkzaamheden te promoten.

Meer informatie via www.rijmenamexplosief.com


ToekomstRijmenam.be is een website beheerd door de gemeente Bonheiden.

Ontwerp en programmatie door De Huzaren.