Browse Author: Toekomst Rijmenam

Wegenwerkers Rijmenam krijgen massage van handelaars

Op 19 april kregen de wegenwerkers in Rijmenam tijdens hun middagpauze een massage aangeboden van handelaarsvereniging Rijmenam Explosief. Een massage geeft energie en heeft een helende werking. Met deze symbolische daad kneden de handelaars aan een positieve communicatie in uitdagende tijden.

Positief tijdens werkzaamheden

Professionele massagetherapeute Grete Schaltin van Body in Flow heeft de actie bedacht en aangeboden, om een positieve bijdrage te leveren aan de infrastructuurwerken. “Werkzaamheden zijn een uitdaging voor iedereen, zowel inwoners als handelaars. Daarom dat ik als lokale ondernemer mijn steentje wil bijdragen. Net als mijn klanten die herboren zijn na een behandeling, kijken we uit naar het vernieuwde Rijmenam,” aldus de betrokken Grete.

De stoelmassage

Grete zal voor de werkmannen een stoelmassage van 15 minuten verzorgen. Deze vorm van massage is ideaal voor hun beroep en gebeurt op een ergonomische stoel. Tijdens de drukpuntmassage worden verschillende punten op het hoofd, nek, schouders, armen en rug bewerkt. In Ghana werd de stoelmassage onderzocht door Project Okurase. Omdat er in veel Afrikaanse gebieden een tekort aan medicijnen is, worden er massages gebruikt om zware beroepen te verlichten. De resultaten van de stoelmassage waren positief en zijn een volwaardig alternatief voor medicijnen.

Verdere acties tijdens werkzaamheden

De massage kadert in een ruimere aanpak van handelsvereniging Rijmenam Explosief. In samenwerking met het gemeentebestuur organiseert de organisatie aan aantal specifieke acties tijdens de werkzaamheden. Eerder werden een tombola met Dina Tersago en een wandelroute met Sven Ornelis gelanceerd. In de zomer worden er nog schatten begraven met kinderen en kunnen klanten een exclusief concert met VIP-ontbijt tijdens de jaarmarkt winnen.

Tijdelijke verkeerslichten op de Hollakenbaan

Op 30 en 31 januari plaatst de aannemer tijdens de werkuren tijdelijke verkeerslichten op de Hollakenbaan (voorbij de brug). ’s Avonds staan de lichten uit en kan je gewoon terug doorrijden. Door de lichten te plaatsen kan de aannemer een laatste test van de persleiding (riolering) uitvoeren.

Meeste handelaars Lange Dreef gesloten in de voormiddag van 30 augustus

Op woensdag 30 augustus worden er werken uitgevoerd aan het elektriciteitsnet in de Lange Dreef. Hierdoor zal er in de voormiddag van 30 augustus geen stroom zijn. De meeste handelaars van de Lange Dreef hebben dan ook besloten om hun zaak die voormiddag gesloten te houden. Vanaf de middag staan ze weer allemaal klaar om jullie met plezier te bedienen.

Dringend bericht voor de bewoners van de Dijleweg

Door een probleem bij de onderaannemer is de aannemer vandaag niet kunnen starten met het breken van de beton in de Dijleweg. De werken zullen daarom starten vanaf donderdagochtend 24 augustus en duren tot vrijdag 25 augustus (in plaats van op 23 en 24 augustus). Deze twee dagen zal er ook geluidshinder zijn.

De bewoners van de werkzone in de Dijleweg zullen op 24 en 25 augustus hun woning niet kunnen bereiken met de wagen. Alle bewoners krijgen ook een brief in de bus van de aannemer.

De aannemer excuseert zich voor het ongemak en probeert de hinder tot een minimum te beperken.

Aan de bewoners van de Dijleweg

Aanpassing: door een probleem bij de onderaannemer is de aannemer niet tijdig kunnen starten met het breken van de beton in de Dijleweg. De werken zullen daarom starten vanaf donderdagochtend 24 augustus en duren tot vrijdag 25 augustus (in plaats van op 23 en 24 augustus). Deze twee dagen zal er ook geluidshinder zijn.

Op woensdag 23 augustus en donderdag 24 augustus gaat de aannemer de beton breken in de rijweg van de Dijleweg.

Tijdens deze periode kunnen de bewoners van de Dijleweg hun woning niet bereiken met de wagen. De aannemer vraagt om de wagen dan ook buiten de werkzone te parkeren vanaf woensdag 23 augustus om 6.30 u.

De aannemer doet zijn uiterste best om de hinder tot een minimum te beperken.

 

Situatie aan de Sint-Martinuskerk

Vanaf donderdag 17 augustus start de aannemer met fase twee van de wegen- en rioleringswerken in Rijmenam centrum.

De Dijleweg en Sint-Maartensberg (voorzijde) worden afgesloten. Deze afsluiting wordt aan het begin van het project (voor Hogenopstal) geplaatst en aan het begin van de Dijleweg (Gemeenteplein).

Vanaf 17 augustus tot november is de situatie aan de Sint-Martinuskerk als volgt:

 • De kerk zal enkel bereikbaar zijn vanaf het Gemeenteplein via de zijweg Sint-Maartensberg (kant pastorij). Het pad naar de kerk achter het beeld blijft bereikbaar.
 • Door werken aan de pastorij zullen er maar een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar zijn.
 • De parking op de hoek met de Kloosterstraat en de parking aan basisschool De Knipoog (Kloosterstaat) zullen enkel bereikbaar zijn via de Sint-Elooisweg (kant Korte Dreef).

Update: De Lijn

Vanaf vrijdagochtend 18 augustus rijden alle bussen van De Lijn weer zoals normaal in Rijmenam.

Maandag 31 juli start werken Amerstraat en Brugstraat (deel)

Op 31 juli start de aannemer met de aanleg van riolering in de Amerstraat. Vanaf dan zal de Amerstraat niet meer toegankelijk zijn voor auto’s. De bewoners worden verzocht om hun wagen vanaf dan om 6.30 u buiten de werfzone (Amerstraat) te parkeren.

De aannemer zal proberen om de Amerstraat tijdens de weekends weer toegankelijk te maken voor auto’s en doet zijn best om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Na de Amerstraat wordt er verder gewerkt in het stuk van de Brugstraat tussen de Amerstraat en de aansluiting met Sint-Maartensberg (Gemeenteplein). De rijweg wordt volledig opgebroken en daarom wordt er voor de verbinding naar Haacht en Boortmeerbeek plaatselijk een omleiding voorzien.

Omleiding verbinding Haacht en Boortmeerbeek (van toepassing in beide richtingen):

 • Komende van Rijmenamseweg: omleiding via Kruisstraat en Hoogstraat
 • Komende van Dijleweg: omleiding via Gemeenteplein, Lange Dreef, Kruisstraat en Hoogstraat
 • Verbinding naar Muizen via Dijleweg blijft beschikbaar (tijdelijk verkeer in twee richtingen deel Gemeenteplein voor café “De Zwaan”)

Om geen sluipverkeer toe te laten in de kleinere binnenwegen worden deze straten afgesloten en enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer:

 • Sint-Marcusweg
 • Sint-Janstraat (tussen Stationsplein en Hoogstraat)

Opgelet:

 • Tijdens de werken geldt er een snelheidsbeperking van 30 km/u
 • Er wordt bewegwijzering naar Imeldaziekenhuis voorzien

omleiding Brugstraat

Vanaf 1 juli is er een nieuwe hinderpremie voor handelaars bij openbare werken

Indien je als handelaar je vestiging tijdelijk moet sluiten kan je ook aanspraak maken op de bijkomende sluitingspremie. Deze premies vervangen de rentetoelage hinder openbare werken en de inkomenscompensatie voor zelfstandigen. Die twee maatregelen doven uit vanaf 1 juli 2017.

De hinderpremie bedraagt 2.000 euro. Een onderneming kan de premie maximaal 1 keer per jaar en 1 keer per hinderperiode aanvragen. De sluitingspremie is een forfaitair bedrag van € 80 dat wordt toegekend per dag dat je vestiging daadwerkelijk gesloten blijft, vanaf de 22e kalenderdag sinds het begin van de sluitingsperiode.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de hinderpremie moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Je onderneming heeft maximaal 9 werknemers in dienst, uitzendkrachten worden niet meegerekend.
 • De betrokken vestiging ondervindt ernstige hinder van openbare werken. Dat betekent dat aan al deze voorwaarden moet zijn voldaan:
  • De werken worden geheel of gedeeltelijk op hetzelfde moment uitgevoerd en er wordt een oppervlakte van meer dan 50 m2 opgebroken.
  • De rijweg of een of meer rijstroken worden helemaal of gedeeltelijk afgesloten.
  • De concrete planningsdatum van de werkzaamheden is bekend en de werkzaamheden duren minstens 30 opeenvolgende kalenderdagen.
  • Het adres van de betrokken vestiging ligt in de hinderzone.
 • Je onderneming oefent activiteiten uit of verleent diensten waarvoor persoonlijk en direct contact met de klanten vereist is en die dus moeilijk kunnen worden uitgeoefend op verplaatsing. Concreet gaat het om detailhandel (winkeliers), horeca en bepaalde diensten (retail).
 • De betrokken vestiging heeft vaste openingstijden.

Om in aanmerking te komen voor de bijkomende sluitingspremie moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

 • De aangevraagde hinderpremie is al uitbetaald
 • De getroffen vestiging moet gedurende minstens 21 opeenvolgende kalenderdagen de deuren sluiten vanwege de ernstige hinder door openbare werken.

Procedure

Als je onderneming in aanmerking komt voor de hinderpremie en/of de bijkomende sluitingspremie, dan brengt het Agentschap Innoveren & Ondernemen (Vlaio) je daarvan nog voor de startdatum van de werkzaamheden op de hoogte met een brief.

Daarna kan je je premieaanvraag indienen via de webapplicatie. Voor de hinderpremie doe je dit ten laatste 30 dagen na de datum die in de brief vermeld staat en voor de geplande einddatum van de werkzaamheden. Voor de bijkomende sluitingspremie doe je dit ten vroegste op de dag dat de openbare werken beginnen en ten laatste op de dag je sluitingsperiode aanvangt.

Na controle van de gegevens door het agentschap wordt de hinderpremie automatisch uitbetaald.

De eerste keer dat je de bijkomende sluitingspremie aanvraagt mag de sluitingsperiode maximaal 51 kalenderdagen tellen. De daaropvolgende sluitingsperiodes vraag je aan in blokken van maximaal 30 dagen. De verschillende sluitingsperiodes moeten niet op elkaar aansluiten. Je kan de sluitingspremie in totaal voor maximaal 365 sluitingsdagen per hinderperiode krijgen.

Je kreeg geen brief voor de hinderpremie. Wat nu?

De geselecteerde ondernemers in Rijmenam kregen ondertussen al een brief van het agentschap innoveren en ondernemen. Heb je geen brief gekregen, dan zijn je gegevens misschien niet correct of voldoe je niet aan de voorwaarden. Op de website van vlaio.be/hinderpremie kan je dit checken en eventueel contact opnemen om je gegevens te laten aanpassen.

Meer informatie

Meer informatie over de hinderpremie vind je op www.vlaio.be/hinderpremie

Meer informatie over de werken in Rijmenam vind je op www.toekomstrijmenam.be

Meer informatie over alle acties en evenementen die georganiseerd worden tijdens de werken vind je via www.rijmenamexplosief.com

Of contacteer onze dienst voor lokale economie: Ingrid Vermeulen (ingrid.vermeulen@bonheiden.be – 015 50 28 04)

 

folder hinderpremie

Hinder in de Amerstraat op maandag 19 juni

Maandag 19 juni gaat de aannemer sonderingen uitvoeren om te kijken waar de nutsleidingen zich bevinden.

Hierdoor zal het maandag niet mogelijk zijn om met de wagen de Amerstraat in of uit te rijden.

Gelieve je wagen dan ook voor 6.30 u buiten de werkzone te plaatsen. Tegen 16 u zal de straat terug toegankelijk zijn.

Wij doen onze uiterste best om de hinder tot een minimum te beperken. Wij danken je alvast voor je begrip en medewerking.

 • 1
 • 2

ToekomstRijmenam.be is een website beheerd door de gemeente Bonheiden.

Ontwerp en programmatie door De Huzaren.