Nieuwtjes & weetjes van de aannemer

Op de laatste werfvergadering liet de aannemer ons alvast het volgende weten:

  • Sinds begin juli is de gestuurde boring onder de Dijle uitgevoerd. Dit gebeurde op 1 dag waardoor veel mensen dit zelfs niet gemerkt hebben. Deze werken zijn erg vlot verlopen.
  • Ter hoogte van het retentiebekken zijn begin juli al de eerste rioleringen geplaatst onder de toegangsweg naar het bekken.
  • Momenteel zijn er 3 dieptebronnen geplaatst aan het retentiebekken om het grondwater weg te zuigen, zodat dat ze één van de volgende weken kunnen starten met de bouw van het pompstation PS1. Dit pompstation zal al het vuilwater van Rijmenam opvangen en via een persleiding naar de bestaande riolering van de Hollakenbaan pompen.

 

Voor je reageert, lees hier onze spelregels!

Geef een reactie


ToekomstRijmenam.be is een website beheerd door de gemeente Bonheiden.

Ontwerp en programmatie door De Huzaren.